Pāvests par koronavīrusa un migrantu krīzi

Pēc 11. marta katehēzes mācības pāvests vērsās pie visiem tiem, kuri cieš koronavīrusa dēļ un kurus, kā viņš teica, “nomoka neziņa par savām slimībām”, kā arī pieskārās migrantu krīzei.

Jānis Evertovskis – Vatikāns 

“Es no visas sirds pateicos slimnīcu personālam, ārstiem, medmāsām un medbrāļiem, kā arī brīvprātīgajiem, kuri šajā tik ļoti smagajā brīdī ir līdzās cilvēkiem, kuri cieš”, teica Svētais tēvs. “Es pateicos visiem kristiešiem, visiem labas gribas vīriešiem un sievietēm, kas šajā brīdī, neatkarīgi no savas reliģiskās piederības, vienoti lūdzas. Vissirsnīgākā pateicības par šiem pūliņiem.” 

Jāpiebilst, ka 11. marts ir lūgšanas un gavēņa diena par Romu, Itāliju un visu pasauli. Šajā sakarā trešdienas vakarā Romas diecēzes ģenerālvikārs, kardināls Andželo Dedonatis, Dievišķās Mīlestības sanktuārijā celebrēs Svēto Misi un lūgsies par visiem, kurus jebkādā veidā ir skārusi koronavīrusa epidēmija.

Vispārējās audiences laikā pāvests pieskārās arī migrantu krīzei uz Grieķijas un Turcijas robežas. “Es negribētu, lai šīs ciešanas, šī tik ļoti lielā epidēmija, liktu mums aizmirst nabaga sīriešus, kuri šobrīd cieš pie Grieķijas un Turcijas robežām”, viņš sacīja. “Šī tauta cieš jau gadiem ilgi. Viņiem nākas bēgt no kara, izsalkuma un slimībām. Neaizmirsīsim šos brāļus un māsas, kuru vidū ir daudz bērnu, kas šobrīd cieš.” 

Francisks pateicās arī cietuma draudzei “Due Palazzi” no Padujas par Lielajai piektdienai sagatavotajām Krusta ceļa meditācijām. Krusta ceļa dievkalpojums notiks 10. aprīļa vakarā Romas Kolizejā.

11 marts 2020, 14:43