Pāvests lūdz žēlsirdību pārbaudījumu skartajai cilvēcei

Kunga Pasludināšanas svētku pusdienlaikā kristieši visā pasaulē vienojās ar pāvestu Francisku “Tēvs mūsu” lūgšanā par pēc iespējas ātrāku koronavīrusa slimības atkāpšanos.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs lūdzās Apustuliskās pils bibliotēkā. Pirms lūgšanas viņš sacīja īsu uzrunu.

“Dārgie brāļi un māsas”, teica Francisks, “šodien mēs, visas pasaules kristieši, tiekamies, lai kopā lūgtos “Tēvs mūsu” lūgšanu, ko mums iemācīja Jēzus. Mēs vēršamies pie Tēva kā paļāvības pilni bērni. Mēs to darām katru dienu, vairākas reizes dienā, bet šajā brīdī gribam izlūgt žēlsirdību koronavīrusa pandēmijas smagā pārbaudījuma skartajai cilvēcei. Un mēs, katras Baznīcas un kopienas, katras tradīcijas, visu vecumu, valodu un nāciju kristieši, to darām kopā.

Lūgsimies par slimniekiem un ģimenēm, par veselības aprūpes darbiniekiem un viņu palīgiem; par valdībām, drošības spēkiem un brīvprātīgajiem; par jūsu kopienu garīgajiem ganiem. Šodien daudzi no mums svin Vārda Iemiesošanos Jaunavas Marijas klēpī, kad viņas pazemīgajā un pilnīgajā “lūk, te es esmu” atspoguļojās Dieva Dēla “lūk, te es esmu”. Arī mēs pilnīgā paļāvībā ieliksim sevi Dieva rokās un ar vienu sirdi un vienu dvēseli lūgsimies.”

“Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.”

25 marts 2020, 15:44