Pāvests raugās uz tukšo Svētā Pētera laukumu un svētī Romu un pasauli Pāvests raugās uz tukšo Svētā Pētera laukumu un svētī Romu un pasauli 

Francisks: Kristus ir gaisma, kas apgaismo tumsību

Svētdien, pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests kavējās pārdomās par gaismas tematu un ticības dāvanu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

"Nepietiek ar to, ka gaismu saņemam," teica pāvests. Mums pašiem ir "jākļūst par gaismu..., lai to apliecinātu ar visu mūsu dzīvi". Pāvests kavējās pie Gavēņa laika ceturtās svētdienas liturģiskajiem lasījumiem. Svētā Jāņa Evaņģēlijs vēstī par cilvēku, kurš piedzima akls un kuram Jēzus dāvāja redzi. "Gaismas temats," teica pāvests, "ir šīs svētdienas liturģijas centrā". 

Brīnums, ko paveica Jēzus, apstiprina Viņa apgalvojumu, ka Viņš ir "pasaules gaisma". Viņš ir "gaisma, kas atmirdz mūsu tumsībā," paskaidroja Francisks. Viņš norādīja, ka tas attiecas gan uz fizisko, gan garīgo līmeni. Neredzīgais sākumā saņem fiziskās redzes dāvanu un tad arī garīgo redzi Kristū. Brīnumi, ko paveic Jēzus, nav vis kādi šovam līdzīgi žesti. Tie ved pie ticības "caur iekšējas pārveidošanās ceļu".  

Farizeji un Likuma zinātāji atteicās atzīt brīnumu. Viņi izvaicāja izdziedināto. Taču viņš tos apmulsināja ar vienkāršu fakta konstatējumu: "Es biju akls un tagad redzu." Pamazām šis vīrs iepazīst Tā identitāti, kurš atvēra viņam acis un apliecina savu ticību Viņam. Izdziedinātais atpazīst Jēzu kā tādu, kas nācis no Dieva. Viņš to atzīst par Mesiju un nometas Viņa priekšā ceļos.

Pāvests novēlēja, lai arī mēs gūstam šādu pieredzi. "Ar ticības gaismu  tas, kurš bija akls, atklāj savu jauno identitāti," viņš teica. Kādreiz neredzīgais vīrs ierauga savu dzīvi un pasauli sev apkārt jaunā gaismā. Viņš nu ir brīvs no akluma un aizspriedumiem. Neredzīgā vīra apgaismības ceļš ir atbrīvošanās no grēka metafora. Pāvests aicināja iet šo ceļu arī mūs. Viņš atzīmēja, ka grēks ir kā tumšs plīvurs, kas aizsedz mūsu seju un neļauj skaidri saskatīt sevi un pasauli. "Dieva žēlsirdība izklīdina ēnas un tumsību, un dāvā mums jaunu gaismu," piebilda Francisks.

Neredzīgais vīrs, kurš ir saņēmis dziedināšanu, tagad redz ar abām acīm - gan miesas, gan dvēseles acīm. Taču, kā atzīmēja pāvests, "nepietiek ar to, ka saņemam gaismu, bet mums pašiem ir jākļūst par gaismu". "Katrs no mums ir aicināts saņemt dievišķo gaismu, lai to apliecinātu ar visu savu dzīvi," uzsvēra Svētais tēvs.

Pāvests novēlēja, lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz atdarināt Evaņģēlijā aprakstīto aklo vīru, lai mūs pārņem Kristus gaisma un lai mēs kopā ar Viņu uzsākam pestīšanas ceļu.

 

22 marts 2020, 15:28