Covid-19: Svētais tēvs lūdz Dievmātes aizsardzību

Laikā, kad Itāliju un citas zemes skar ar koronavīrusu saistītā krīze, pāvests uztic Romu, Itāliju un visu pasauli Dievmātes aizsardzībai. Videovēstījumā Svētais tēvs vērsās pie Marijas, kas ir “Slimnieku veselība” un “Romiešu tautas glābiņš” ar speciāli sagatavotu lūgšanu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns 

Romas diecēze 11. martu bija pasludinājusi par lūgšanas un gavēņa dienu. Tā noslēdzās ar diecēzes ģenerālvikāra, kardināla Andželo Dedonatis celebrēto Svēto Misi Dievišķās Mīlestības Dievmātes sanktuārijā. Tā kā sakarā ar koronavīrusa izplatību ir liegta tautas pulcēšanās kopā, tad dievkalpojumā klātienē nepiedalījās neviens ticīgais, bet tā norisei varēja sekot līdzi tiešraidē pa televīziju un internetā. 

Pirms Svētās Mises tika translēts pāvesta videovēstījums ar lūgšanu uz Dievmāti. “Ak, Marija, Tu mūsu ceļā vienmēr atspīdi kā pestīšanas un cerības zīme,” lūdzās Francisks. “Mēs uzticam sevi Tev, Slimnieku veselība, kas pie krusta vienojies sāpēs ar Jēzu, saglabājot stipru savu ticību. Tu, romiešu tautas Pestīšana, zini, kas mums ir vajadzīgs, un mēs esam droši, ka Tu par to pagādāsi, lai pēc šī pārbaudījuma, tāpat kā Galilejas Kānā, varētu atkal atgriezties prieks un līksmība. Palīdzi mums, Dievišķās Mīlestības Māte, pieskaņoties Tēva gribai un darīt visu, ko mums teiks Jēzus, kurš uzņēmās uz sevis mūsu ciešanas un sāpes, lai caur krustu ievestu mūs augšāmcelšanās priekā. Amen. Mēs Tavā aizsardzībā meklējam patvērumu, Svētā Dieva Māte. Mēs piedzīvojam pārbaudījumu. Nenicini mūsu lūgšanas, bet atbrīvo mūs no visām briesmām, ak, godības pilnā un svētītā Jaunava.” 

Kardināls Dedonatis savā homīlijā atzina, ka šo laiku, kurā koronavīruss izplatās aizvien plašāk, mēs pārdzīvojam gan ar ticību, gan ar nemiera pilnām bailēm. To redzam cilvēku sejās un jūtam arī paši savā sirdī. Bailes pirms savām ciešanām piedzīvoja arī Jēzus. Viņa pēdējie vādi “Tēvs, Tavās rokās es atdodu savu garu” mums atgādina, ka neviens nevar mūs izraut no Dieva rokas. Lai mēs atbrīvotos no bailēm, mums ir paļāvīgi jāieliek sevi Dieva rokās. No turienes neviens mūs nespēs izraut, pat nāve to nespēs – uzsvēra kardināls. Vienīgā īstā un noderīgā lieta šajā koronavīrusa laikā ir nomešanās ceļos mūsu sirdī mītošā Dieva klātienē. Dievs mūs pasargās – viņš piebilda. 

Romas diecēze nāca klajā ne tikai ar lūgšanu un gavēņa dienas iniciatīvu, bet arī uzsāka līdzekļu vākšanu ārstu, medmāsu un medbrāļu un citu veselības aprūpes darbinieku atbalstam.

11 marts 2020, 20:00