Vispārējā audience Vispārējā audience 

Būt drosmīgiem un priecīgiem Evaņģēlija sludinātājiem

Trešdienas, 15. janvāra, vispārējās audiences laikā pāvests noslēdza katehēžu ciklu par Apustuļu darbu grāmatu. Viņš pievērsās apustuļa Pāvila misiju ceļojuma pēdējam etapam Romā. Šis ceļojums ir pierādījums tam, ka cilvēka dzīve, kas tiek dzīvota ticībā, var kļūt par Dieva pestīšanas kanālu – sacīja Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

"Kad nonācām Romā, Pāvilam tika atļauts palikt savrup ar kareivi, kas viņu apsargāja. (…) Viņš palika savā īrētajā dzīvoklī veselus divus gadus un pieņēma visus, kas pie viņa nāca. Neviena netraucēts, viņš sludināja Dieva valstību un visā paļāvībā mācīja par Kungu Jēzu Kristu", lasām Apustuļu darbu grāmatas noslēgumā (28, 16. 30-31). Pāvests norādīja, ka līdz ar Pāvila ierašanos impērijas galvaspilsētā, noslēdzas Apustuļu darbu grāmata. Tomēr tā vietā, lai runātu par apustuļa moceklību, Lūkass atklāj Dieva Vārda dinamismu un parāda, ka šis Vārds ir visu cilvēku pestīšanas avots.

Ieradies Romā, Pāvils vispirms satiek savus brāļus Kristū, kuri viņu sagaida atplestām rokā un piepilda ar drosmi (sal. Apd 28, 15). Sirsnīgā uzņemšana ir apliecinājums tam, ka apustulis šeit bija patiešām gaidīts. Pēc tam viņam tiek atļauts dzīvot neatkarīgi, īrētā dzīvoklī. Neraugoties uz to, ka viņš atrodas mājas arestā, viņš var pieņemt cilvēkus un sludināt visiem Dieva valstību. Pāvils cenšas pārliecināt jūdus par Jēzu. Viņš skaidro Rakstus un parāda, ka pastāv kontinuitāte starp "Izraēļa cerību" (28, 20) un Jēzu. Viņš, būdams jūds, saskata nomirušajā un augšāmcēlušajā Jēzū izvēlētajai tautai doto apsolījumu piepildīšanos. Tā kā ne visi jūdi, kas viņu klausās, atveras ticībai uz Jēzu, viņš nosoda viņu nocietinātās sirdis un slavē pagānu atvērtību, kuri ieklausās dzīvības Evaņģēlija vārdā (sal. 28, 23-28). Visbeidzot, Lūkass noslēdz savu stāstījumu nevis ar Pāvila nāves aprakstu, bet atklāj to, cik Dieva Vārds ir dinamisks. Tas "nav saistīts" (2 Tim 2, 9).

“Pāvilam trūkst pārvietošanās brīvības, bet viņš ir brīvs runāt, tāpēc ka Vārds nav saistīts. Tas ir Vārds, kas ir gatavs, lai apustulis to sētu pilnām rokām. Pāvils to dara, neviena netraucēts un visā paļāvībā (sal. Apd 28, 31). Viņš savās mājās pieņem visus, kuri grib dzirdēt vēsti par Dieva valstību un iepazīt Kristu.”

Pāvests piebilda, ka šī visām meklējošajām sirdīm atvērtā māja simbolizē Baznīcu, kas, pat būdama vajāta, nesaprasta un saistīta, nekad nepagurst ar mātišķu sirdi pieņemt katru vīrieti un katru sievieti, lai sludinātu Tēva mīlestību, kas Jēzū kļuva redzama. Noslēdzot garo apskatu par Evaņģēlija "ceļojumu" pa pasauli, Francisks vēlēja, lai Svētais Gars atdzīvina mūsos aicinājumu būt drosmīgiem un prieka pilniem Labās vēsts sludinātājiem. Lai, tāpat kā Pāvils, arī mēs savas mājas piesātinātu ar Evaņģēlija smaržu un padarītu tās par brālības oāzēm, kur pieņemt dzīvo Kristu, kurš nāk mums pretī katrā cilvēkā un katrā laikā.

15 janvāris 2020, 13:52