Somijas ekumeniskā delegācija Somijas ekumeniskā delegācija 

Tas, kurš izrāda viesmīlību, kļūst bagātāks

Piektdien, 17. janvārī, audiencē Vatikānā ieradās Somijas ekumeniskā delegācija. Uzrunā pāvests pievērsās Kristībai, kas ir visus kristiešus vienojošais elements, un viesmīlībai. "Parādot citiem cilvēcību, mēs noslēpumainā veidā kļūstam par Dieva, kurš kļuva cilvēks, labestības līdzdalībniekiem", viņš uzsvēra.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atgādināja, ka svētdien svinējām Kunga Jēzus Kristīšanas svētkus, kas liek mūsu domām pievērsties mūsu pašu Kristībai. "Kristietis ir cilvēks, kurš var pateikties par savu Kristību", sacīja pāvests. "Un šī pateicība mūs vieno visu kristīto kopienā. 'Kristība grēku piedošanai', ko apliecinām Nikejas-Konstantinopoles Credo, reizē ir skaidrs aicinājums uz svētumu."

Citējot Zviedrijas un Somijas katoļu-luterāņu dialoga grupas raportu "Attaisnošana Baznīcas dzīvē", Svētais tēvs uzsvēra, ka kristieši, kā vienas un tās pašas Kristus mistiskās Miesas locekļi, ir savstarpēji vienoti, un tiem ir jānes citam cita nastas, tādējādi ejot svētuma ceļu. Tā kā Kristus atnāca, lai atpestītu visu pasauli, tad arī Baznīcas un atsevišķu kristiešu misija ir liecināšana. Kristiešiem savā ikdienas dzīvē ir jābūt Labās vēsts lieciniekiem.

Turpinājumā pāvests norādīja, ka arī viesmīlība ir daļa no kopīgās ticības liecības, ko mums jāsniedz savā ikdienas dzīvē. Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kas sākas 18. janvārī, mums norāda uz šo "ekumenisko tikumu" un īpaši iesaka to praktizēt. "[Viņi] izrādīja mums neparastu viesmīlību" (Apd 28, 2), lasām Apustuļu darbu grāmatā par Maltas iedzīvotājiem, kuri ļoti viesmīlīgi uzņēma sv. Pāvilu un vairākus simtus kuģotāju. Atsaucoties uz šo epizodi, Francisks atgādināja, ka mēs, kristieši, ticam, ka Kristus grib mūs satikt tieši tajos cilvēkos, kuri savā dzīvē ir piedzīvojuši "kuģa katastrofu". Un runa ir gan par tiešo, gan pārnesto nozīmi.

“Tas, kurš izrāda viesmīlību, nekļūst nabadzīgāks, bet kļūst bagātāks. Katrs, kurš dod, saņem atpakaļ. Parādot citiem cilvēcību, mēs noslēpumainā veidā kļūstam par Dieva, kurš kļuva cilvēks, labestības līdzdalībniekiem.”

Noslēgumā pāvests atgādināja, ka mēs, kristieši, esam "cilvēcības vēstneši", kuriem par cilvēku tapušais Dievs ir parādījis īpašu labvēlību, un esam aicināti pateikties par savu Kristības dāvanu. Šī pateicība vieno mūsu sirdis un tās paplašina. Tā atver tās tuvākajam, kas ir nevis pretinieks, bet mūsu mīļotais brālis. Kristiešiem nav jāstāv "cits citam blakus", ne arī, protams, jānostājas "citam pret citu", bet viņiem aizvien ciešāk un ciešāk ir "jāstāv kopā". Garīgajam ekumenismam un ekumeniskajam dialogam ir jāpadziļina šīs "kopā būšanas" nozīmē. Svētais tēvs novēlēja, lai šī "būšana kopā" turpina pieaugt, attīstīties un nest Somijā augļus.

Atgādinām, ka Somijas ekumeniskās delegācijas svētceļojumi uz Romu šīs Ziemeļvalsts aizbildņa sv. Henrika svētkos notiek jau kopš 35 gadiem. Agrāk svētceļniekus uzņēma sv. Jānis Pāvils II, tad – Benedikts XVI, bet tagad ar viņiem tiekas Francisks. Vizīte ir apliecinājums tam, ka attiecības kristiešu starpā Somijā ir atklātas un draudzīgas.

Sv. Jānis Pāvils II, pirms 35 gadiem uzrunājot pirmo ekumenisko delegāciju, sacīja: „Jau tas, ka jūs esat šeit ieradušies, liecina, cik svarīgi ir vienotības centieni. Tas, ka jūs kopā lūdzaties, liecina, ka jūs ticat, ka varēsim panākt vienotību tikai pateicoties Dieva žēlastībai. Tas, ka jūs kopā skaitāt Credo, liecina par vienu kopīgu kristīgo ticību”. Komentējot sava priekšgājēja sacīto, Francisks vienā no iepriekšējām tikšanās reizēm atzina, ka minētā vēsturiskā tikšanās jau bija pirmais svarīgais solis ceļā uz pilnīgu un redzamu visu kristiešu vienotību. Kopš tā laika daudz ir izdarīts un daudz vēl tiks darīts, lai panāktu pilnīgu vienotību patiesībā un mīlestībā. Somijas ekumeniskās delegācijas vizīte Romā un tikšanās ar pāvestu notiek Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību ietvarā.

17 janvāris 2020, 13:18