Pāvests tiekas ar imigrantiem un bēgļiem Pāvests tiekas ar imigrantiem un bēgļiem 

Pāvests: Vienaldzība pret migrantiem ir grēks

"Tā ir netaisnība, kas spiež cilvēkus atstāt savu zemi un savas mājas. Tā ir netaisnība, kas liek tiem šķērsot jūru un tuksnesi, kas vairo vardarbību pret bēgļiem, kas pamet tos jūras dzelmē", – teica pāvests Francisks, tiekoties ar migrantu grupu, kas Romā ieradās no Lesbas salas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Tikšanās sākumā Svētais tēvs parādīja glābšanas vestes, ko viņam uzdāvināja glābēju grupa. Viena no tām piederēja mazai meitenītei, bet otra kādam cilvēkam, kuri tā arī nesasniedza krastu. Vēršoties pie Cilvēka integrālās attīstības dikastērija Migrantu un bēgļu nodaļas sekretāriem, pāvests teica: “Lūk, jūsu misija!” Viņš palūdza novietot uz krusta glābšanas vesti kā atgādinājumu par nepieciešamību glābt katra cilvēka dzīvību un morālisko pienākumu, kas vieno ticīgos un neticīgos.

“Kā mēs varam nedzirdēt tik daudzu savu brāļu un māsu izmisīgos saucienus, kuri izvēlas šķērsot bangojošās jūras plašumus, riskējot noslīkt, nekā lēnām mirt noslēgtajās bēgļu nometnēs Lībijā. Tās ir neaprakstāmu ciešanu un paverdzināšanas vietas. Kā mēs varam palikt vienaldzīgi šādas vardarbības priekšā. Cik daudzi nevainīgie cieš no kontrabandistu ļaunprātīgas izmantošanas un pazemošanas. Kā mēs vienkārši varam «paiet garām», kā priesteris un levīts no līdzības par Labo samarieti, kļūstot līdzvainīgi šo cilvēku nāvē. Mūsu bezdarbība ir grēks!”

Francisks pateicās visiem, kuri steidzas palīdzēt tiem, kurus satiek savā ceļā – nabadzīgam vai novārgušam cilvēkam, nejautājot kā un kāpēc tas ir jādara. Pāvests uzsvēra, ka samilzušo migrācijas problēmu nevar atrisināt tikai ar kuģu aizturēšanu. Vajag panākt Lībijā izveidoto bēgļu nometņu atvēršanu, atklāt un apturēt kontrabandistus, kuri izmanto un paverdzina migrantus, kā arī drosmīgi pārkāpt klusēšanas un institucionālās pretestības robežas. «Ir jānoliek malā ekonomiskās intereses, lai centrā noliktu cilvēku, katru cilvēku, kura dzīvība un cieņa Dieva acīs ir ļoti dārga. Mums ir jāpalīdz un jāglābj katru cilvēku, jo mēs visi esam atbildīgi par sava tuvākā dzīvību, jo tas ir tas par ko tiesas brīdī mums jautās Kungs», teica pāvests.

20 decembris 2019, 12:10