Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests: Ticība Kristum nav savienojama ar maģiju

"Uzmaniet paši sevi un visu ganāmo pulku", – šie apustuļa Pāvila vārdi bija pāvesta katehēzes temats. 4. decembrī vispārējā audience notika Svētā Pētera laukumā. Tajā piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Turpinot iedziļināties Apustuļu darbu grāmatā, Francisks aicināja pārdomāt dažus notikumus, kādi norisinājās Efezā un Milētā. Efezā, pateicoties Pāvila darbībai, divpadsmit vīri tika kristīti Jēzus vārdā. Viņi piedzīvoja Svētā Gara nonākšanu. Šajā pilsētā Dievs ar apustuļa starpniecību veica daudzus brīnumus: slimie tika dziedināti un ļaunā gara apsēstie tika atbrīvoti. Pāvests skaidroja, ka tas notiek tāpēc, ka māceklis līdzinās savam Skolotājam, cenšoties dot brāļiem tādu pašu jauno dzīvi, kādu bija saņēmis no Viņa. Tajā pašā laikā Dievs atmasko visus tos, kuri mēģina izmantot Jēzus vārdu, lai veiktu eksorcismu, tas ir, izdzītu ļaunos garus. Apustuļu darbu grāmatā lasām: “Daži no jūdiem, kas bija garu izdzinēji un klejoja apkārt, mēģināja piesaukt Jēzus vārdu pār tiem, kam bija ļaunie gari, sacīdami: Es jūs zvērinu pie Jēzus, ko Pāvils sludina” (Apd 19,13). Ticību Kristum nevar savienot ar maģiju, – uzsvēra pāvests. Ticība ir paļāvības pilna uzticēšanās Dievam, kurš sevi atklāj nevis caur okultām darbībām, bet gan caur beznosacījuma mīlestību.

Evaņģēlija sludināšanu negrib pieņemt Efezā strādājošie sudrabkaļi, kas darināja dievietes Artemīdas statujas un Diānas tempļus. Viņi, dusmu pārņemti, sacēlās pret Pāvilu, bet kristiešus apsūdzēja profanācijā un zaimošanā. Tad Pāvils atstāja Efezu, un, ejot uz Jeruzalemi, sasniedza Milētu. Tur apustulis tikās ar uzaicinātajiem baznīcas Efezā vecākajiem, lai nodotu viņiem savus “pastorālos” ieteikumus. Tas ir sava veida garīgais testaments. Apustulis mudina kopienas vadītājus, sakot: “Uzmaniet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par bīskapiem, lai ganītu Dieva Baznīcu, ko Viņš ar savām asinīm ieguvis” (Apd 20.28). Apustulis Pāvils kopienas ganus novēl Dievam un Viņa “žēlastības vārdam”, kas ir garīgās izaugsmes ieraugs un svētuma ceļš Baznīcā, teica Francisks. 

04 decembris 2019, 11:52