Svētība "Pilsētai un pasaulei" Svētība "Pilsētai un pasaulei" 

Lai Kristus ir gaisma visai ievainotajai cilvēcei! Pāvesta vēstījums "Urbi et orbi"

Pāvests Ziemassvētku vēstījumā aicināja lūgties par tautām, kas cieš vardarbību, karu, konfliktu un dabas katastrofu traģiskās sekas. Viņš novēlēja, lai Betlēmē dzimušā Bērna Jēzus gaisma sasniedz visus cilvēkus un dāvā mieru un prieku.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vēstījumā "Urbi et orbi" – "Pilsētai un pasaulei", Svētais tēvs teica:

"Tauta, kas staigāja tumsībā, ieraudzīja lielu gaismu" (Is 9, 1)

"Dārgie brāļi un māsas, priecīgus Ziemassvētkus!

Šajā naktī no mātes Baznīcas klēpja atkal piedzima par cilvēku tapušais Dieva Dēls. Viņa vārds ir Jēzus, kas nozīmē "Dievs glābj". Tēvs, mūžīgā un bezgalīgā Mīlestība, Viņu atsūtīja pasaulē, nevis lai to tiesātu, bet glābtu (sal. Jņ 3, 17). Tēvs Viņu dāvāja ar bezgalīgu žēlsirdību. Viņš Viņu dāvāja visiem. Viņš Viņu dāvāja uz mūžiem. Un Viņš piedzima, kā maza liesmiņa, kas iedegta nakts tumsā un aukstumā.

Šis no Jaunavas Marijas dzimušais Bērns ir par miesu tapušais Dieva Vārds. Vārds, kas virzīja Ābrama sirdi un soļus uz apsolīto zemi, un turpina piesaistīt tos, kuri uzticas Dieva apsolījumiem. Vārds, kas vadīja ebrejus ceļā no verdzības uz brīvību, un turpina aicināt katra laika, arī mūsdienu, vergus iziet no saviem cietumiem. Šis Vārds ir spožāks par sauli, iemiesojies mazajā cilvēkbērnā, Jēzū, kas ir pasaules gaisma.

Tāpēc pravietis iesaucas: "Tauta, kas staigāja tumsībā, ieraudzīja lielu gaismu" (Is 9, 1). Jā, cilvēku sirdīs ir tumsības, bet Kristus gaisma ir lielāka. Tumsības valda cilvēku savstarpējās attiecībās, attiecībās ģimenē, sabiedrībā, bet Kristus gaisma ir lielāka. Tumsības ir ekonomiskajos, ģeopolitiskajos un ekoloģiskajos konfliktos, bet Kristus gaisma ir lielāka.

Lai Kristus ir gaisma tiem daudzajiem bērniem, kuri cieš no kara un konfliktiem Tuvajos Austrumos un dažādās pasaules valstīs. Lai Viņš nes mierinājumu mīļotajai sīriešu tautai, kura vēl joprojām neredz galu kara darbībai, kas plosīja [tās] zemi šo desmit gadu laikā. Lai Viņš sapurina labas gribas cilvēku sirdsapziņas. Lai šodien Viņš iedvesmo valdības un starptautisko kopienu rast risinājumus, kas nodrošinātu drošību un mierīgu šī reģiona tautu sadzīvošanu un pieliktu punktu viņu neizsakāmajām ciešanām. Lai Viņš atbalsta libāniešu tautu, ka tā varētu iziet no pašreizējās krīzes un atklātu savu aicinājumu būt visiem par brīvības un harmoniskas līdzāspastāvēšanas vēsti.

Lai Kungs Jēzus ir gaisma Svētajai Zemei, kurā Viņš, cilvēka Pestītājs, piedzima, un kur daudzi turpina gaidīt, kuri, neraugoties uz grūtībām, nezaudē paļāvību un gaida, kad pienāks miera, drošības un labklājības dienas. Lai Viņš nes mierinājumu Irākai, ko pārņēmusi sociālā spriedze, un Jemenai, ko skar smagas humanitārās krīzes pārbaudījums. Es domāju par Jemenas bērniem.

Lai mazais Betlēmes Bērns ir cerība visam Amerikas kontinentam, kurā dažādas nācijas šķērso sociālo un politisko satricinājumu periodu. Lai Viņš uzmundrina dārgo venecuēliešu tautu, ko ilgu laiku skar politisko un sociālo spriedžu pārbaudījumi, un sūta tai vajadzīgo palīdzību. Lai Viņš svētī to pūliņus, kuri cenšas veicināt taisnīgumu un izlīgumu un strādā pie tā, lai pārvarētu dažādas krīzes un daudzās nabadzības formas, kas apvaino katras personas cieņu.

Lai Viņš, pasaules Pestītājs, ir gaisma dārgajai Ukrainai, kas tiecas pēc konkrētiem ilgtspējīga miera panākšanas risinājumiem.

Lai Kungs, kurš ir piedzimis, ir gaisma Āfrikas tautām, kur ilgstoši pastāv tādi sociālie un politiskie apstākļi, kuru rezultātā cilvēki bieži vien ir spiesti emigrēt, paliekot bez pajumtes un ģimenes. Lai Viņš ir miers tautai, kas dzīvo Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu reģionos, ko nomoka iesīkstējušie konflikti. Lai Viņš ir mierinājums tiem, kuri cieš no vardarbības, dabas katastrofām vai ārkārtas situācijas veselības jomā. Lai Viņš ir mierinājums tiem, kuri tiek ticības dēļ vajāti – īpaši nolaupītajiem misionāriem un ticīgajiem un tiem, kuri kļūst par ekstrēmisko grupu uzbrukumu upuriem, sevišķi Burkinafaso, Mali, Nigērā un Nigērijā.

Lai Dieva Dēls, kurš nokāpa no Debesīm uz zemi, aizstāv un atbalsta visus tos, kas šo vai citu netaisnību dēļ ir spiesti emigrēt cerībā uz drošāku dzīvi. Tā ir netaisnība, kas liek viņiem šķērsot par kapsētām pārvērtušos tuksnešus un jūras. Tā ir netaisnība, kuras rezultātā viņi ir spiesti ciest neiedomājamu izmantošanu, visāda veida verdzību un spīdzināšanas necilvēcīgajās aizturēšanas nometnēs. Tā ir netaisnība, kas tos atgrūž no vietām, kurās tie varētu rast cerību uz cienīgu dzīvi, bet kur tie sastopas ar vienaldzības mūriem.

Lai Emanuels ir gaisma visai ievainotajai cilvēcei. Lai atraisa mūsu sirdi, kas nereti ir nocietināta un egoistiska, un padara mūs par savas mīlestības instrumentiem. Lai caur mūsu nabaga sejām dāvā smaidu visas pasaules bērniem – tiem, kuri ir pamesti, un tiem, kuri ir cietuši vardarbību. Lai caur mūsu vājajām rokām apģērbj nabagus, kuriem nav ar ko apģērbties, dod maizi izsalkušajiem, aprūpē slimos. Lai caur mūsu trauslo sabiedrību ir līdzās vecajiem un vientuļajiem ļaudīm, migrantiem un atstumtajiem. Lai šajā svētku dienā dāvā visiem savu maigumu un izklīdina šīs pasaules tumsības."

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests deva apustulisko svētību. Uzrunas noslēgumā viņš visiem novēlēja priecīgus Ziemassvētkus, sakot:

"Dārgie brāļi un māsas, vēlreiz novēlu jums visiem priecīgus Ziemassvētkus, visiem, kas ieradāties šajā laukumā no visām pasaules malām, un visiem, kas dažādās zemēs sekojat līdzi ar radio, televīzijas un citu komunikācijas līdzekļu starpniecību. Es jums pateicos par jūsu klātbūtni šajā priekpilnajā dienā.

Mēs visi esam aicināti nest pasaulei cerību un ar vārdiem un sevišķi ar savas dzīves liecību sludināt, ka ir piedzimis Jēzus, mūsu miers. Lūdzu, neaizmirstiet lūgties par mani. Garšīgu Ziemassvētku pusdienu maltīti un uz redzēšanos!"

Svētības "Urbi et orbi" laikā uz Svētā Pētera bazilikas lodžijas blakus pāvestam atradās emeritētais Pontifikālās "Taisnība un miers" padomes un Pontifikālās Migrantu un ceļotāju pastorālās aprūpes prezidents, kardināls Renato Rafaele Martino, un Vatikāna Labdarības biroja vadītājs, kardināls Konrāds Krajevskis. 

25 decembris 2019, 12:33