Priesteris Ježi Popieluško Priesteris Ježi Popieluško 

Francisks piemin priesteri Ježi Popieluško

Vispārējās audiences noslēgumā pāvests Francisks apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests poļu valodā uzrunāja priestera Ježi Popieluško piemiņai veltītās konferences dalībniekus. Pasākums norisinās Urbāna universitātē, Romā. Tur skatāma arī ticības moceklim veltītā izstāde. Francisks pateicās par centieniem uzturēt dzīvu dedzīgā priestera un mocekļa piemiņu. Ježi Popieluško nežēlīgi nogalināja komunistiskās varas pārstāvji. Arodbiedrības “Solidaritāte” kapelāns atdeva savu dzīvību no mīlestības pret Jēzu Kristu, Baznīcu un cilvēkiem, īpaši pret tiem, kuriem tika atņemta brīvība un cieņa. Svētais tēvs atgādināja, ka svētdien, 8. decembrī, Polija atzīmēs XX lūgšanas un palīdzības sniegšanas Baznīcai austrumu valstīs dienu. Viņš pateicās visiem, kuri ir aktīvi iesaistījušies šajā pasākumā. Pāvests apsveica arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, kuri lūdza viņa svētību.

04 decembris 2019, 12:04