Pāvests pieņem audiencē cilvēkus ar īpašām vajadzībām (05.06.2016.) Pāvests pieņem audiencē cilvēkus ar īpašām vajadzībām (05.06.2016.) 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām diskriminācija ir sociāls grēks

Vatikāns publicējis pāvesta vēstījumu Starptautiskajā cilvēku ar īpašām vajadzībām dienā, kas tiek atzīmēta 3. decembrī. Dokumentā viņš atgādina, ka ir jāmainās mūsu mentalitātei, lai izbeigtu uzskatīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām par otrās kategorijas pilsoņiem. Katrs var dot savu ieguldījumu kopējā labuma labā – uzsver Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vēstījumā Svētais tēvs aicina mūs atjaunot savu ticības skatienu un saskatīt katrā brālī un māsā paša Kristus klātbūtni. Kristus saka, ka visu, ko darām saviem tuvākajiem, to darām Viņam pašam. Katrs mīlestības žests, kas tiek izrādīts vienam no mūsu vismazākajiem brāļiem, tiek izrādīts pašam Kristum (sal. Mt 25, 40). Tomēr mūsdienās ir vērojama "atmešanas kultūra" un daudzi cilvēki ar invaliditāti tiek diskriminēti un atstumti – atzīst pāvests. Tāpēc dokumentā viņš atgādina, ka ir nepieciešams ne tikai aizstāvēt personu ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu tiesības, bet arī padarīt pasauli cilvēcīgāku, izskaužot visu, kas neļauj viņām būt par pilnvērtīgiem pilsoņiem, visus aizspriedumus, un uzlabot šo personu dzīves kvalitāti.

Cilvēka cieņa nav atkarīga no pieciem maņu orgāniem

Katra persona ir vienreizēja un neatkārtojama. Pāvests aicina stāties pret jebkāda veida atstumšanu un darīt visu iespējamo, lai tiktu respektēta cilvēku ar īpašām vajadzībām personas cieņa un viņi varētu aktīvi piedalīties sabiedrības un Baznīcas dzīvē. Cilvēka personas cieņa nav atkarīga no tā, vai darbojas vai nē viņa pieci maņu orgāni – uzsver Francisks. Katrs ir oriģināls un katrs, lai kāds būtu viņa stāvoklis, var sniegt savu ieguldījumu kopējā labuma labā.

Diskriminācija ir sociāls grēks

Dokumentā izteikts aicinājums "izstrādāt antivielas pret kultūru", kas šķiro cilvēkus A un B klases kategorijā. Tā ir diskriminācija un tas ir sociālais grēks – uzsver pāvests. Tāpēc ir vajadzīga atgriešanās, uz ko mūs aicina Evaņģēlijs. Ir jāstājas pret cilvēku ar īpašām vajadzībām diskrimināciju un jādod viņiem iespēja izteikties.

Slēptie trimdinieki

Pāvests norāda, ka mūsu pašu mājās, ģimenēs un sabiedrībā dzīvo daudzi tā sauktie "slēptie trimdinieki". Tie var būt dažāda vecuma cilvēki, bet īpaši tie ir vecie ļaudis, kurus nereti, sevišķi viņu invaliditātes dēļ, apkārtējie uzskata sev par nastu. Šie cilvēki tiek atstumti un viņiem tiek liegtas arī konkrētas darba perspektīvas un iespējas veidot savu nākotni.

Mainīt mentalitāti

Lai panāktu šajā laukā progresu, nepietiek tikai ar efektīviem likumiem un fizisko barjeru nojaukšanu, bet ir jāmaina mentalitāte – lasām dokumentā. Francisks pauž gandarījumu, ka pēdējo gadu laikā tiek virzīti uz priekšu dažādi inkluzīvie procesi, bet ar to nav gana, jo aizspriedumi rada ne tikai fiziskās barjeras, bet arī norobežo pieeju izglītībai, darbam un līdzdalībai sabiedrības dzīvē.

Pāvesta aicinājums  

Visbeidzot, pāvests iedrošina visus, kuri nodarbojas ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, turpināt šo svarīgo kalpojumu, kas ir tautas civilizētības mēraukla, un apliecina, ka lūdzas, lai katrs cilvēks sajustu pār sevi Dieva tēvišķo skatienu, kas ir viņa pilnīgās cieņas un viņa dzīvības beznosacījumu vērtības apstiprinājums.

03 decembris 2019, 13:51