2019.09.17 Pāvests Francisks un Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Bartolomejs I 2019.09.17 Pāvests Francisks un Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Bartolomejs I 

Pāvests sveic pareizticīgos apustuļa Andreja svētkos

Pāvests Francisks ir nosūtījis vēstījumu Konstantinopoles ekumeniskajam patriarham Bartolomejam I sakarā ar svētā apustuļa Andreja svētkiem. “Ar lielu garīgu prieku un dziļas kopības izjūtu ticībā un tuvākmīlestībā vienojos lūgšanās ar Konstantinopoles Baznīcu, svinot tās svētā aizbildņa, apustuļa Andreja svētkus,” raksta Francisks. Viņš atgādina, ka apustulis Andrejs ir pirmais, kuru sev sekot aicināja Jēzus. Viņš ir Pētera brālis.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Pāvests vēstījumā piemin, ka šogad aprit 40 gadi, kopš ir nodibināta Starptautiskā Teoloģiskā dialoga komisija starp Katolisko Baznīcu un Pareizticīgo Baznīcu. To kopā atklāja patriarhs Dimitrios I un pāvests Jānis Pāvils II savas vizītes laikā Konstantinopoles ekumeniskā patriarha mītnē Fanarā, kur bija ieradies uz apustuļa Andreja svētku svinībām. Šo gadu laikā komisija ir spērusi lielus soļus uz priekšu. Tāpēc pāvests Francisks pateicas komisijas locekļiem par visu, kas ir paveikts. Svētais tēvs atgādina, ka viņa priekštecis, pāvests Jānis Pāvils II toreiz, vizītes laikā Fanarā deklarēja, ka “jautājums, kas mums ir jāuzdod sev, nav par to, vai mēs varam atjaunot pilnīgu kopību, bet gan vairāk par to, vai mums ir tiesības palikt šķirtiem.” “Šis šķietami retoriskais jautājums turpina mest izaicinājumu abām Baznīcām un prasa, lai visi ticīgie atbildētu ar atjaunotu attieksmi,” vēstījumā raksta Francisks.

Pāvests piebilst, ka centieni pēc pilnīgas vienotības starp katoļiem un pareizticīgajiem, bez šaubām, neaprobežojas tikai ar teoloģisko dialogu, bet tiek īstenoti arī caur ekleziālās dzīves kanāliem – caur savstarpēju cieņu un sapratni, tuvākmīlestību, vēlēšanos pildīt Kunga gribu paliekot vienotiem mīlestībā. Svētais tēvs izsaka vēlējumu, lai arī vietējo draudžu līmenī katoļi un pareizticīgie stiprinātu šo mīlestības dialogu un dalītos garīgajos, pastorālajos, kultūras un tuvākmīlestības projektos.

“Mīļotais brāli Kristū,” uzrunā pāvests patriarhu Bartolomeju I, “šīs ir tikai dažas no cerībām un jūtām, kas pilda manu sirdi. Vēlos dalīties ar Jums šai priecīgajā atcerē. Vienojoties lūgšanās uz apustuli Andreju, atjaunoju Jums un visiem svētku dalībniekiem savus vissirsnīgākos laba vēlējumus un svēti apskauju Jūs Kristū mūsu Kungā.”

30 novembris 2019, 17:07