Lūgšana "Kunga eņģelis" Lūgšana "Kunga eņģelis" 

Pāvests mūs aicina uzticēties Dievam un lūgties par sinodi

"Tam, kurš tic, nekas nav neiespējams", atgādināja pāvests, svētdien, 6. oktobrī, uzrunājot uz lūgšanu "Kunga eņģelis" sapulcējušos ticīgos. "Ticība mums piešķir spēju ar cerību raudzīties uz dažādiem dzīves negadījumiem, tā palīdz pieņemt arī sakāves, ciešanas, un apzināties, ka ļaunumam nepieder un nekad nepiederēs pēdējais vārds", sacīja Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Komentējot svētdienai veltīto Evaņģēlija lasījumu (sal. Lk 17, 5-10), pāvests norādīja, ka skaistajai mācekļu lūgšanai "Kungs, pavairo mūsu ticību" jākļūst arī par mūsu ikdienas lūgšanu. Mācekļu izteiktajam lūgumam Jēzus atbild ar divām līdzībām – Viņš runā par sinepju graudiņu un paklausīgo kalpu. "Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacītu šim zīdkokam: 'Izraujies ar saknēm un pārstādies jūrā!' – un tas jums paklausītu" (17, 6). Zīdkoks ir ļoti stiprs koks. Tas ir labi iesakņots zemē un noturīgs pret visiem vējiem. Jēzus liek saprast, ka ticībai, lai cik tā būtu maza, piemīt spēks izraut ārā no zemes ar saknēm pat zīdkoku. Pēc tam tā var šo zīdkoku pārstādīt jūrā, kas ir vēl neiespējamāk un maz ticamāk. "Tomēr tam, kurš tic nekas nav neiespējams", uzsvēra pāvests, "jo cilvēks, kurš tic, paļaujas nevis uz saviem spēkiem, bet uz Dievu, kuram viss ir iespējams".

Turpinājumā Svētais tēvs skaidroja, ka cilvēks, kura ticība līdzinās sinepju graudiņam, nav augstprātīgs un par sevi pašpārliecināts jeb drošs. Viņš netēlo no sevis "lielo ticīgo". Viņš ir pazemīgs. Šāds cilvēks jūt, ka viņam ir ļoti vajadzīgs Dievs. Viņš pilnībā paļaujas uz Dievu.

Kā mēs varam zināt, vai mums patiešām ir ticība? – jautāja pāvests. Kā mēs varam zināt, vai šī ticība, pat ja tā ir maziņa, ir īsta, tīra un taisna? Jēzus atklāj, ka mūsu ticības mēraukla ir kalpošana. Viņš stāsta līdzību par kalpot gatavo un paklausīgo kalpu. Francisks atzina, ka pirmajā brīdī šī līdzība var mūs samulsināt, tāpēc ka runa ir par valdonīgu un vienaldzīgu kungu vai priekšnieku, kurš izkalpina savu kalpu. Taču tieši tādā veidā tiek atklāta kalpa atvērtība un gatavība, un tas, kādai ir jābūt mūsu ticībai un kādiem mums jābūt Dieva priekšā. Mēs esam aicināti pilnībā atdot sevi Viņam, ielikt sevi Viņa rokās, padoties Viņa gribai bez aprēķiniem un savām pretenzijām.

Šī attieksme pret Dievu atspoguļojas arī tanī, kā mēs uzvedamies kopienā – turpināja Francisks. Tā atspoguļojas priekā par to, ka varam viens otram kalpot, saskatot atlīdzību jau šajā priekpilnajā kalpošanā un nevis atzinībās un iespējamajās citās atmaksās. Tas ir tas, ko Jēzus māca šī stāsta noslēgumā: "Kad būsiet izdarījuši visu, kas jums pavēlēts, tad sakiet: 'Mēs esam nederīgi kalpi; mēs izdarījām to, ko mums vajadzēja darīt'" (17, 5 -10).

"Nederīgi kalpi", tas ir, tādi cilvēki, kuri ne uz ko nepretendē un negaida pateicību. Izteiciens "mēs esam nederīgi kalpi" norāda uz pazemību, cilvēka atvērtību, gatavību kalpot, vadoties pēc paša Jēzus parauga, kurš mazgāja saviem apustuļiem kājas (sal. Jņ 13, 3-17). Šāda nostāja nāk ļoti par labu Baznīcai – piebilda Francisks.

Noslēgumā Svētais tēvs lūdzās, lai Vissvētākā Jaunava Marija, kas bija ticības sieviete, palīdz mums iet pa šo ceļu. Rožukroņa Karalienes svētku priekšvakarā pāvests aicināja vērsties pie viņas un garīgi vienoties ar ticīgajiem Pompejā, kuri tur pulcējas uz tradicionālo lūgšanu.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks pastāstīja, ka Svētā Pētera bazilikā tikko noslēdzās Euharistijas svinības, ar kurām tika atklāta Amazones reģionam veltītā Bīskapu sinode. "Turpmāko trīs nedēļu garumā sinodes tēvi, pulcējušies ap Pētera pēcteci, pārdomās par Baznīcas misiju Amazonē, evaņģelizāciju un integrālas ekoloģijas veicināšanu", viņš skaidroja. Pāvests arī aicināja visus ticīgos lūgties par šo Baznīcas pasākumu, lai tas noritētu brālīgas vienotības garā un paklausīgā atvērtībā Svētajam Garam, kurš vienmēr parāda, kādi ir tie ceļi, pa kuriem jāiet, lai mēs būtu Evaņģēlija liecinieki.

06 oktobris 2019, 13:00