Okeāna dzīles Okeāna dzīles 

Radīšana ir Dieva mīlestības plāns visai cilvēcei

Vatikāns ir publicējis videovēstījumu, kurā pāvests Francisks skaidro lūgšanas nodomu septembrim. Šajā mēnesī Svētais tēvs mūs aicina pievērst lielāku uzmanību planētas ūdens vides, jūru un okeānu aizsardzībai.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Okeāni ir ne tikai mūsu planētas lielākās ūdens krātuves, bet tajos mīt ne mazums dažādas dzīvās būtnes, no kurām daudzas ir apdraudētas. Radīšana ir Dieva mīlestības projekts visai cilvēcei. Mūsu solidaritāte ar "kopīgajām mājām" balstās uz mūsu ticības. Brāļi un māsas, šajā mēnesī lūgsimies, lai politiķi, zinātnieki un ekonomisti kopīgi darbojas jūru un okeānu sardzē!"

02 septembris 2019, 11:02