Pāvesta Franciska tikšanās ar patriarhu Bartolomeju Svētajā Zemē 2014. gada 25. maijā Pāvesta Franciska tikšanās ar patriarhu Bartolomeju Svētajā Zemē 2014. gada 25. maijā 

Pāvesta vēstule patriarham Bartolomejam par sv. Pētera relikvijām

Pāvests ir uzrakstījis vēstuli Konstantinopoles ekumeniskajam patriarham Bartolomejam, kurā skaidro apustuļa Pētera relikviju dāvanas nozīmi. Šī gada jūnijā, patriarhāta delegācijai viesojoties Vatikānā, Francisks uzdāvināja Bartolomejam relikviāriju ar deviņām sv. Pētera kaulu daļiņām. Viņš gribēja, lai šādas relikvijas atrastos arī Stambulā, patriarhāta mītnē, līdzās apustuļa Andreja relikvijām.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Jau ziņots, ka 28. jūnijā pāvests pieņēma audiencē delegāciju no Konstantinopoles, kura ieradās Vatikānā svēto Pētera un Pāvila svētku sakarā. Šogad to vadīja Starptautiskās katoļu un pareizticīgo teoloģiskā dialoga komisijas līdzprezidents un pareizticīgo patriarhāta pārstāvis Baznīcu Ekumeniskajā padomē, arhibīskaps Ijabs. Viņš apliecināja, ka saņemtās relikvijas ir dārga dāvana, kas Bartolomejā izraisīja milzīgu prieku.

Lai paskaidrotu šīs dāvanas nozīmi, pāvests uzrakstīja pareizticīgo patriarham vēstuli. Francisks tajā precizē, ka runa ir par sv. Pētera kaulu fragmentiem, ko viņa priekšgājējs Pāvils VI bija licis novietot pāvesta apartamentu privātajā kapelā. Šī dāvana ir Pāvila VI 1964. gadā iesāktās tradīcijas turpinājums. Francisks piemin arī patriarha Atenagora dāvanu Pāvilam VI. Tā bija ikona, kurā attēloti apskāvušies divi brāļi, Pēteris un Andrejs. Tos abus vieno ticība un mīlestība uz Kungu.

Šī ikona, kas šodien glabājas Pontifikālajā kristiešu vienotības veicināšanas padomē, ir kļuvusi par pravietisku redzamās vienotības starp abām Baznīcām, pēc kuras tās tiecas, zīmi. Pāvests Francisks vēlējās, lai sv. Pētera relikviju dāvana tādējādi būtu kā apstiprinājums tam ceļam, ko abas Baznīcas līdz šim ir nogājušas, tuvojoties viena otrai.

Runājot par minēto ceļu, Svētais tēvs vēstulē atzīst, ka dialogs starp Romu un Konstantinopoli ir reizēm prasīgs un grūts, bet to pavada acīmredzamas Dieva žēlastības zīmes. Pāvests ir drošs, ka, neskatoties uz šķēršļiem, tas turpinās nest augļus. Viņš norāda, ka šajā ceļā ir nepieciešama garīgā atgriešanās un ir jāatjauno uzticība Kungam, kurš no mums prasa vēl lielākus pūliņus un to, lai mēs drosmīgi spertu uz priekšu jaunus soļus. "Abu brāļu apustuļu relikviju kopība var arī kalpot kā atgādinājums un nemitīgs iedrošinājums tam, ka šajā nepārtrauktajā ceļā mūsu atšķirības vairs nebūs šķērslis mūsu kopīgajai liecībai un mūsu evaņģelizējošajai misijai, kalpojot cilvēcei, kas šodien tiecas veidot tīri sekulāru nākotni, nākotni bez Dieva", vēstulē Bartolomejam raksta Francisks.

13 septembris 2019, 17:18