Semināra "Kopējais labums digitālajā ērā" dalībnieki Semināra "Kopējais labums digitālajā ērā" dalībnieki 

Izmantot tehniskās iespējas ētiskā veidā

"Kopējais labums digitālajā ērā" – par šādu tematu Romā notiek kongress, ko rīko Pontifikālā Kultūras padome un Cilvēka integrālās attīstības dikastērijs. Piektdien, 27. septembrī, tikšanās dalībnieki ieradās audiencē pie pāvesta.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tā kā šodien notiek strauja tehnoloģiju attīstība, kas aizvien vairāk ietekmē visus mūsu dzīves sektorus, Francisks atzina, ka par šo tematu ir ļoti nepieciešamas atklātas un konkrētas debates. Atsaucoties uz savu encikliku "Laudato sì", viņš atgādināja, ka labums no tehniskā progresa cilvēcei būs tik lielā mērā, cik lielā tās rīcībā esošās jaunās iespējas tiks izmantotas ētiskā veidā. Līdz ar to tehniskajam progresam jāiet roku rokā ar atbildības un vērtību apziņas attīstību. Šodien cilvēce atrodas vēl nepieredzētu izaicinājumu priekšā. Tāpēc jaunām problēmām ir vajadzīgi jauni, visu cilvēci aptveroši risinājumi.

Kā piemēru pāvests minēja darba pasaules robotizēšanu. No vienas puses, pateicoties tam tiks pielikts punkts dažādiem bīstamiem un smagiem darbiem, no otras – pastāv risks, ka daudzi cilvēki tādējādi var zaudēt darbu un tikt apdraudēta viņu personas cieņa. Tehniskais progress nedrīkst kļūt par nevienlīdzību cēloni un kopējā labuma ienaidnieku – atgādināja Francisks.

27 septembris 2019, 15:41