Zeme Zeme 

Francisks aicina sargāt Zemi - mūsu kopīgās mājas

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests atgādināja, ka Zeme ir mūsu kopīgās mājas, mantojums, ko nedrīkstam izniekot.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Dārgie brāļi un māsas, šodien, 1. septembrī, atzīmējam Vispasaules lūgšanu dienu par radītā aizsardzību. Tā ir ekumeniskā lūgšana, kas padziļina izpratni un stiprina apņemšanos aizsargāt mūsu kopīgās mājas, sākot no personīgā un ģimenes dzīvesveida, teica Francisks. No 1. līdz 4. oktobrim, svētā Franciska no Asīzes svētkiem, ir īpašs laiks, lai pateiktos Dievam par visu, ko Viņš ir radījis, un uzņemties atbildību par mūsu Zemes palīgā saucienu.

Pāvests sirsnīgi apsveica svētceļniekus no Itālijas un dažādām pasaules valstīm. Svētā Pētera laukumā klātesoši bija ukraiņu svētceļnieki, kuri ieradās Romā sakarā Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas Bīskapu sinodi, kas šajās dienās norisināsies Itālijas galvaspilsētā. Francisks apsveica svētā Džusepes Kotolengo institūta māsas, velosportistus no Kunardo, Katoļu asociācijas locekļus no Lečes, kā arī draudžu un kopienu pārstāvjus.

Trešdien, ja Dievs atļaus, es došos ceļojumā uz Āfriku, lai apmeklētu Mozambikas, Madagaskaras un Maurīcijas tautas. Aicinu jūs lūgties, lai mana pastorālā vizīte nestu bagātīgus augļus. Vēlu visiem jauku svētdienu. Garšīgas pusdienas un uz redzēšanos!

02 septembris 2019, 10:00