Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests aicina nebaidīties no tiem, kuri liek klusēt

Pēc vairāku nedēļu ilga pārtraukuma vispārēja audience šodien notika Svētā Pētera laukumā. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Katehēzes mācību Francisks veltīja Apustuļu darbu grāmatai. Šoreiz viņš pakavējās pie piektās nodaļas, kurā lasām: "Caur apustuļu rokām notika tautā daudz zīmju un brīnumu […] Iznesa slimos ielās un nolika gultās un nestuvēs, lai, Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu un tie atbrīvotos no savām kaitēm. Tad sapulcējās Jeruzalemē daudzi cilvēki no kaimiņu pilsētām, kuri atnesa slimos un ļauno garu apsēstos, un tie visi tika izdziedināti" (Apd 5,12.15-16).

Skaidrojot Apustuļu darbu grāmatas fragmentu, pāvests uzsvēra, ka slimie un cietošie ir Dieva valstības pasludināšanas galvenie adresāti; brāļi, kuros dzīvo Kristus. "Mēs esam aicināti Viņu meklēt un atrast", teica Francisks. Pēteris, kurš Kristus uzticētās misijas dēļ, ir pirmais starp apustuļiem, apstaigā slimniekus, tāpat kā to darīja Jēzus. Galilejas zvejnieks ļauj, lai Viņš, dzīvais un darbīgais Kristus, atklātos visiem cilvēkiem. Liecinieks ir tas, kurš Kristu sludina ar vārdiem un savu klātbūtni. Kunga Gara piepildīts, Pēteris iet pie slimniekiem, un pat viņa ēna kļūst par maigo un dziedinošo pieskārienu. Viņa personā Kristus noliecas pār slimniekiem, tos dziedina, dāvā pestīšanu un cieņu.

Vienā no rīta dievkalpojumā teiktajiem sprediķiem pāvests skaidroja, ka Jēzus brūces ir "maiguma teoloģijas vietas". Pēterī, pat viņa ēnā, atmirdz Kristus gaisma. Tāpēc slimnieki atgūst veselību un ļaudis slavē Tēvu. Tomēr Pētera darbība ļoti sadusmoja saduķejus, kuri apcietināja apustuļus un aizliedza viņiem mācīt. Tad Pēteris, atbildot augstās tiesas pārstāvjiem, sacīja: "Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem". Tie ir kristīgās dzīves atslēgas vārdi, atgādināja pāvests. Viņš aicināja lūgties uz Svēto Garu, lai mēs, kristieši, Viņa žēlastības stiprināti, nebaidītos no cilvēkiem, kuri liek mums klusēt, kuri nomelno un ceļ neslavu, kuri cenšas ierobežot mūsu dzīvi.

 

28 augusts 2019, 13:53