Pope Francis recites the Regina Coeli prayer Pope Francis recites the Regina Coeli prayer 

Pāvests par Labo Ganu, kas meklē un mīl savas avis

Kunga balss klausīšana un atpazīšana nozīmē būt draudzīgās attiecībās ar Viņu, kas tiek stiprinātas lūgšanā, atklātā sarunā ar Dievišķo Mācītāju un mūsu dvēseļu Ganu, uzrunā pirms lūgšanas Regina Coeli teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

“Jēzus ir Labais Gans, kas palīdz mums iziet no nepareizu izvēļu un egoisma labirinta, lai mēs spētu staigāt pa brālīguma ceļiem”, teica pāvests, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus. Pārdomas pirms lūgšanas “Regina Coeli” viņš balstīja uz Lieldienu laika ceturtajai svētdienai paredzētā Evaņģēlija fragmenta. Jēzus pieņem mūs tādus, kādi mēs esam, ar visām mūsu vājībām un grēkiem, uzsvēra Francisks.

Lieldienu laika ceturtā svētdiena tiek saukta par Labā Gana svētdienu. Jēzus ir Labais Gans, kas “pievērš uzmanību katram no mums, meklē un mīl, dāvā mums savu vārdu, pazīst mūsu sirdis, zina mūsu ilgas un cerības, neveiksmes un vilšanās”. Francisks norādīja, ka Jēzus pieņem mūs tādus, kādi mēs esam, ar visām mūsu vājībām un grēkiem. Viņš katram no mums dāvā “mūžīgo dzīvi”, dāvā mums iespējas sasniegt dzīves pilnību. Viņš rūpējas un sargā mūs, vada mūs ar lielu mīlestību, palīdz iet pa grūtiem un reizēm bīstamiem ceļiem, kādi parādās mūsu dzīvē, teica pāvests, skaidrojot, kā ir jāatbild uz Kunga maigo un rūpju pilno attieksmi pret mums.

“[Viņa balss klausīšana un atpazīšana nozīmē būt draudzīgās attiecībās ar Viņu, kas tiek stiprinātas lūgšanā, atklātā sarunā ar Dievišķo Mācītāju un mūsu dvēseļu Ganu. Draudzība stiprina gribu sekot Viņam, izejot no nepareizu izvēļu labirinta, atmetot egoistisko domāšanas veidu, lai uzsāktu brālīguma un sevis dāvāšanas ceļu. Neaizmirsīsim, ka Jēzus ir vienīgais Gans, kas mūs uzrunā, pazīst, vada un dāvā mums mūžīgo dzīvi.]”

Francisks atgādināja, ka mēs esam Kunga ganāmpulks, un mums ir jācenšas saklausīt Viņa balsi. No ciešās draudzības ar Kungu izplūst prieks un vēlēšanās sekot Viņam. Pēc lūgšanas “Regina Coeli” pāvests teica, ka svētdienas rītā Svētā Pētera bazilikā vadīja dievkalpojumu, kura laikā iesvētījis par priesteriem 19 diakonus. Divus no vieņiem bija uzaicinājis uz Apustulisko pili, lai svētītu laukumā sapulcējušos svētceļniekus. Francisks mudināja lūgties par tiem, kurus Kungs aicina vārdā, kā to Jēzus kādreiz izdarīja Galilejas ezera krastā. Mācekļi kļuva par cilvēku zvejniekiem.

13 maijs 2019, 10:34