Audience Audience 

Futbols - skaista komandas spēle

Sporta nodarbībā iesaistās ne tikai muskuļi, bet visa mūsu personība, tai skaitā, tās visdziļākās dimensijas – sacīja pāvests, 24. maijā uzrunājot sešus tūkstošus sportistu. Uz audienci pie Svētā tēva Vatikānā ieradās itāļu avīzes "La Gazzetta dello Sport" un Itālijas Futbola spēles federācijas rīkotās tikšanās "Futbols, ko mīlam" dalībnieki.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā Francisks atgādināja, ka sports ir lieliska izdevība, lai iemācītos dot no sevis visu to labāko. Tas pieprasa upurus un neatlaidību, bet, jo īpaši – "nebūšanu vieniem pašiem". Mēs dzīvojam laikā, kurā, "pateicoties" arī jaunajām tehnoloģijām, ir viegli izolēties, veidot virtuālās saites pa gabalu. Taču bumbas spēlēšana ir kaut kas skaists tāpēc, ka to varam darīt kopā ar citiem. Bumba kļūst par līdzekli, ar kura palīdzību varam ar reāliem cilvēkiem dalīties priekā un draudzībā, atrasties kopā vienā vietā, skatīties viens otram acīs, pārbaudīt savas spējas.

“[Dārgie draugi! Futbols ir komandas spēle. Mēs nevaram izklaidēties vienatnē. …šī spēle var, patiešām, nākt par labu mūsu galvai un sirdij, jo dzīvojam sabiedrībā, kurā dominē subjektīvisms, tas ir, visa centrā, gandrīz kā absolūts princips, tiek stādīts savs 'es'. Futbols ir komandas spēle, un tas mums visiem nāk par labu.]”

Turpinot uzrunu, Francisks uzsvēra, ka futbols ir spēle, un tam ir jāpaliek par spēli. Viņš pastāstīja, ka reiz kāds žurnālists kādai teoloģei pajautāja, kā izskaidrot bērnam, kas ir laime? Viņa atbildēja: "Es to neskaidrotu, es viņam iedotu bumbu, ar ko rotaļāties". Spēlēšana dara mūs laimīgus – skaidroja pāvests. Spēlējot, mēs esam laimīgi tāpēc, ka tādā veidā mēs varam paust savu brīvību, mēs varam sacensties, izklaidējoties, varam izmantot laiku tā, kā mums patīk, varam tiekties piepildīt savu sapni, netiecoties kļūt par čempioniem.

Svētais tēvs mudināja vecākus atklāt saviem bērniem šo mentalitāti. Runa ir vienkārši par spēli, par nesavtību, par socializēšanos… Viņš mudināja vecākus iedrošināt savus bērnus grūtību brīžos, sevišķi, kad viņi piedzīvo kādu sakāvi, un palīdzēt viņiem saprast, ka sols nav pazemojums, bet izdevība augt un izdevība kādam citam. Svarīgi, lai bērni vienmēr tiektos dot no sevis visu to labāko, jo pēc spēles viņus taču gaida dzīve. Pāvests aicināja vecākus sadarboties arī ar treneriem un pēdējiem atgādināja, ka viņi ir tie, uz kuriem jaunieši skatās, un no kuriem tie ņem piemēru.

24 maijs 2019, 13:56