Lielās piektdienas Krustaceļš Romas Kolizejā Lielās piektdienas Krustaceļš Romas Kolizejā 

Kristus krustā saskatīt mūsdienu pasaules krustus

"Kungs Jēzu, palīdzi mums saskatīt Tavā krustā visus pasaules krustus", lūdzās pāvests Francisks Lielās piektdienas Krustaceļa noslēgumā. Tradicionālajā dievkalpojumā Romas Kolizejā šogad piedalījās aptuveni 15 tk. ticīgo. Svētais tēvs lūdzās, lai Kungs palīdz mums saskatīt mūsu pašu vājuma, liekulības, nodevību un grēku krustu, un atjauno mūsos augšāmcelšanās cerību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kā jau ziņots, Krustaceļa pārdomas šogad sagatavoja itāliešu misionāre, asociācijas Slaves no more vadītāja, māsa Eudžēnija Bonetti. Tajās viņa pievēršas neskaitāmo cilvēktirdzniecības upuru ciešanām. Krustu no vienas stacijas uz otru nesa dažādu tautību, profesiju un sociālo stāvokļu cilvēki – kāds priesteris no Sīrijas, laulātais pāris no Polijas, itāļu ģimene, apvienības Unitalsi brīvprātīgie, kāda žurnāliste, nigēriešu tautības māte ar meitu, klostermāsas, kuras tāpat kā māsa Bonetti cīnās ar cilvēktirdzniecību un palīdz šiem nelaimē nonākušajiem cilvēkiem. Pirmās un pēdējās Krustaceļa stacijas laikā krustu nesa, kā jau ierasts, Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Andželo de Donatis.

Krusta ceļa dievkalpojuma noslēgumā pāvests Francisks lūdzās:

"Kungs Jēzu, palīdzi mums saskatīt Tavā krustā visus pasaules krustus:
pēc maizes un mīlestības izsalkušo cilvēku krustu;
vientuļo un pamesto cilvēku krustu – to, kurus pametuši pat pašu bērni un vecāki, krustu;
pēc taisnības un miera izslāpušo cilvēku krustu;
to cilvēku krustu, kuriem pietrūkst ticības mierinājuma;
veco ļaužu, kurus nospiež gadu un vientulības nasta, krustu;
migrantu, kuri atduras pret baiļu dēļ aizslēgtām durvīm un politisko aprēķinu aizbultētām sirdīm, krustu;
mazo ļaužu, kuri ir ievainoti savā nevainībā un sirdsskaidrībā, krustu;
cilvēces, kas klīst nedrošības melnajā naktī un mirkļa kultūras tumsā, krustu;
to ģimeņu krustu, kuras ir salauzusi nodevība, ļaunā vilinājumi vai nāvējošā vieglprātība un egoisms;
konsekrēto ļaužu, kuri nenogurstoši tiecas nest Tavu gaismu pasaulē un jūtas atstumti, izsmieti un pazemoti, krustu;
to konsekrēto personu krustu, kuras, ejot savu ceļu, ir aizmirsušas savu pirmo mīlestību;
Tavu bērnu krustu, kuri, ticot uz Tevi un tiecoties dzīvot saskaņā ar Tavu vārdu, tiek marģinalizēti un atmesti pat no savu ģimenes locekļu un biedru puses;
mūsu vājumu, mūsu liekulību, mūsu nodevību, mūsu grēku un mūsu daudzo lauzto solījumu krustu;
Tavas Baznīcas krustu, kura, būdama uzticīga Tavam Evaņģēlijam, pūlas nest Tavu mīlestību pašu kristīto vidū;
Baznīcas, Tavas līgavas krustu, kura nemitīgi piedzīvo iekšējus un ārējus uzbrukumus;
mūsu kopējā nama, kuram mūsu pašu egoistisko acu priekšā un alkatības un varas izraisītā akluma dēļ draud nopietna bojāeja, krustu.
Kungs Jēzu, atdzīvini mūsos augšāmcelšanās un Tavas galīgās uzvaras pār katru ļaunumu un katru nāvi cerību. Amen!"
20 aprīlis 2019, 08:49