Pāvesta dāvana Pāvesta dāvana 

Pāvests aicina jauniešus lūgties par mieru Svētajā Zemē

Palmu jeb Pūpolu svētdienā tiek atzīmēta Pasaules Jauniešu dienu diecēzes ietvarā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Norādot uz Pasaules Jauniešu dienu svinībām, kas 14. aprīlī tika atzīmētas diecēzes ietvaros, Francisks aicināja jauniešus atklāt sev kaimiņos dzīvojošo cilvēku svētumu.

“[Dārgie jaunieši, nebaidieties izrādīt Jēzum savu prieku un entuziasmu, nekautrējieties skaļi apliecināt, ka Viņš ir dzīvs, ka Viņš ir jūsu dzīves avots. Tajā pašā laikā nebaidieties sekot Viņam krusta ceļā. Kad sajutīsiet, ka Viņš jūs aicina ziedot sevi, atteikties no savām iedomām un pilnīgi paļauties uz Tēvu, kas ir Debesīs, tad priecājieties un līksmojiet! Jūs veicat Dieva valstības ceļu.]”

Pāvests aicināja jauniešus un visus ticīgos lūgties Rožukroni par mieru pasaulē. Palmu svētdienas dievkalpojumu dalībniekiem Francisks uzdāvināja rožukroņa krelles. Pāvests paskaidroja, ka tās ir darinātas Svētajā Zemē speciāli Pasaules Jauniešu dienu Panamā dalībniekiem. Viņš aicināja jauniešus un visus labas gribas cilvēkus lūgties par mieru Svētajā Zemē un Tuvo Austrumu reģionā, kur joprojām valda saspīlējumi un konflikti.

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests vērsās pie jauniešiem, kuri svētdien kopā ar saviem bīskapiem svinēja Pasaules Jauniešu dienu diecēzes ietvarā. Viņš aicināja lasīt un īstenot nesen izdotajā Apustuliskajā pamudinājumā «Christus vivit» ietvertos norādījumus. «Šajā tekstā katrs no jums var atrast auglīgas idejas savai dzīvei un savam ceļam uz ticības briedumu», uzsvēra Svētais tēvs.

 

15 aprīlis 2019, 13:07