2019.04.27 Presidenti Unione Province Italia 2019.04.27 Presidenti Unione Province Italia 

Lai rūpētos par vidi, pāvests aicina uzturēt kārtībā ceļus un ēkas

“Ir svarīgi, lai katrs pilsonis un viņu pārstāvji institūcijās vienmēr apzinātos, cik svarīgi ir rūpēties par kopējo namu,” teica pāvests, 27. aprīlī tiekoties ar Itālijas provinču apvienības prezidentiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Svētā tēva uzruna bija balstīta uz tematiem, kas ir iekļauti viņa enciklikā “Laudato si”. Francisks atzīmēja, ka ir jārūpējas par to, lai, piemēram, ceļi un ēkas tiktu uzturēti nemitīgā kārtībā, lai tie netiktu nolaisti, nenodarītu postījumus videi un cilvēku drošībai.

Laikā, ko iezīmē aizvien straujāka smalku tehnoloģiju attīstība, varētu domāt, ka zinātne, tehnika un indivīdu brīvā iniciatīva var dot efektīvu atbildi, lai novērstu jebkuru atstumtību, harmonizētu sabiedrību, kurā neviens nebūtu nabags un izslēgts. Taču, patiesība ir daudz sarežģītāka – pieaugot iespējām, pieaug vajadzības un plašāka kļūst problemātika. Dažādos sektoros aug nelīdzsvarotība un marģinalizācija. Šai perspektīvā pāvests uzsvēra, ka ir nepieciešama apzinīga un nemitīga rīcība visdažādākajos līmeņos, kuros izpaužas publiskā vara.

27 aprīlis 2019, 18:44