Sv. Jānim XXIII veltītais dievnams Sv. Jānim XXIII veltītais dievnams 

Satikšanās ar Kungu lūgšanā ir ceļš, kas ved uz mieru un brālību

Pāvests Francisks nosūtīja vēstījumu militārajam ordinārijam, bīskapam Santo Marčano, sakarā ar Šamas militārajā bāzē, Libānā, notikušo jaunās baznīcas konsekrāciju. Liturģiskās svinības 18. martā vadīja minētais itāļu bīskaps.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Jaunais dievnams ir veltīts Karmela Dievmātei un sv. Jānim XXIII. Vēstījumā Francisks novēl, lai šī kulta vieta kalpotu kā pastāvīgs atgādinājums tam, cik svarīgi ir lūgšanas sakopotībā tikties ar Kungu, lai tādējādi mēs liecinātu par Viņu savā ikdienas dzīvē un kļūtu par miera un brālības lieciniekiem. Pāvests pauž gandarījumu par baznīcas iesvētīšanu un dod visiem dievkalpojuma dalībniekiem savu apustulisko svētību.

Minētā baznīca tika uzcelta, pateicoties visu konfesiju kristiešu, kā arī musulmaņu līdzdalībai. Pirms 65 gadiem pāvests Jānis XXIII, kurš toreiz vēl bija kardināls un Venēcijas patriarhs, kā Svētā tēva sūtnis ieradās Libānā, lai kronētu Mariju par Libānas Karalieni. Viņš atgādināja par miera un brālības pieredzi, kāda tika piedzīvota starp dažādu ritu – maronītu, grieķu, sīru, armēņu, kaldiešu, koptu un latīņu rita patriarhiem un bīskapiem.

Sv. Jānis XXIII kalpoja apustuļa Pētera pēcteča amatā no 1958. līdz 1963. gadam. Sv. Jānis Pāvils II 2000. gadā viņu pasludināja par svētīgu, bet Francisks 2014. gadā viņu kanonizēja. Šis svētais pāvests ir nozīmēts par Itālijas armijas debesīgo aizbildni.

19 marts 2019, 14:03