2018.12.06 Copertina in Spagnolo Video del Papa, intenzioni di preghiera, dicembre 2018.12.06 Copertina in Spagnolo Video del Papa, intenzioni di preghiera, dicembre 

Pāvesta lūgšanu nodoms decembrī

Vatikāns publicējis video vēstījumu, kurā Francisks skaidro lūgšanu nodomu decembrī.

Silvija Krivteža - Vatikāns 

Pāvesta Franciska lūgšanu nodoms gada pēdējā mēnesī ir veltīts tiem, kuriem Baznīca ir uzticējusi svarīgo ticības tālāknodošanas kalpojumu. Video vēstījumā viņš saka:

«Ja mēs vēlamies sludināt savu ticību ar vārdiem, tad mums ir daudz jāklausās. Sekosim Jēzum, kurš tuvojās cilvēkiem, lai iedegtu viņu sirdīs Dieva mīlestību. Lūgsimies par tiem, kas ir iesaistīti ticības skaidrošanā, lai viņi spētu pielietot mūsdienām atbilstošus izteiksmes veidus, atrastu piemērotus vārdus, veicinātu dialogu ar dažādām kultūrām, stiprinātu attiecības ar cilvēkiem, un vispirmām kārtām, daudz klausītos.»

07 decembris 2018, 08:51