Viaggio Apostolico in Lituania Lettonia Estonia 2018.09.23 Viaggio Apostolico in Lituania Lettonia Estonia 2018.09.23 

Nepadoties vēlmei būt pirmajiem un valdīt pār citiem

Kauņas Santokas parkā svinētais dievkalpojums noslēdzās ar Vissvētākajai Jaunavai Marijai veltītu lūgšanu "Kunga eņģelis".

Silvija Krivteža – Vatikāns

Pāvests aicināja ticīgos pārdomāt Gudrības grāmatas fragmentu. Tas ir stāsts par kādu taisnīgo, kurš tiek vajāts, un kura klātbūtne kaitina ļaundarus. Bezdievis raksturots kā tāds, kurš apspiež nabago, neizrāda iejūtību atraitnei un neciena sirmgalvi. Bezdievis uzskata, ka viņa spēks ir taisnīguma norma. Viņš vēlas pakļaut vājākos, uzspiest ideoloģiju un dominējošo virzienu debatēs, izrādīt savu pārspēku un izmantot represijas, lai salauztu tos, kuri ar savu vienkāršo, godīgo, čaklo un solidāro ikdienas darbu parāda, ka ir iespējama cita pasaule, cita sabiedrība. Bezdievim nepietiek tikai iegūt to, kas viņam patīk, klausīt savām iegribām. Viņš nevēlas, lai citi darīdami labu pārmestu tam šādu lietu kārtību. Bezdievī ļaunais nemitīgi cenšas iznīcināt labo.

"Pirms septiņdesmit pieciem gadiem šī tauta pieredzēja Viļņas geto likvidēšanu, tādējādi izbeidzot tūkstošiem jūdu iznīcināšanu, kas tika aizsākta divus gadus agrāk, atgādināja pāvests. Līdzīgi kā Gudrības grāmatā, jūdu tauta piedzīvoja izsmiešanu un spaidus. Atcerēsimies šo laiku un lūgsim Kungu, lai Viņš dāvā atpazīšanas dāvanu, lai spējam laicīgi atklāt šīs draudīgās nostājas un strāvojumu pirmos aizmetņus, kuru dēļ šo laiku nepieredzējušo paaudžu cilvēku sirdis nocietinās un viņi ļaujas sekot sirēnu balsīm".

Evaņģēlijā Jēzus brīdina mūs no kārdinājuma, proti, no neapvaldītas vēlmes būt pirmajiem un valdīt pār citiem. Šis kardinājums var iemājot katra cilvēka sirdī. Cik daudz reižu ir noticis, kad kāda tauta, kāda rase, ir uzskatījusi sevi par labāku, ar lielākām tiesībām, privilēģijām, kuras ir jāsaglabā vai jāiegūst. Bet kādu līdzekli piedāvā Jēzus, ja šāds impulss ir radies kopienas vai valsts iedzīvotāju sirdīs un mentalitātē? Viņš mudina būt pēdējam starp visiem un būt visu kalpam, doties uz vistālākajiem nostūriem, lai kalpotu un veidotu satikšanās tiltus ar pašiem mazākajiem, ar atmestajiem. Ja pie varas esošie to pieņemtu, ja mēs ļautu, lai Kristus Evaņģēlijs iekļūst mūsu dzīves dziļumos, tad solidaritātes izplatīšanās visā pasaulē kļūtu par realitāti”, sacīja pāvests.

"Lietuvā ir krusta kalns, kur tūkstošiem cilvēku gadsimtu gaitā ir novietojuši krusta simbolus. Es jūs aicinu, lūdzoties "Kunga eņģeli", lūgt Jaunavu Mariju, lai viņa palīdz novietot mūsu kalpošanas, mūsu veltīšanās krustu tur, kur ir nepieciešama mūsu klātbūtne: kalnā, kurā atrodas pamestie, kur nepieciešama maiga iejūtība pret izstumtajiem, mazākajiem, lai no mūsu vidus, no mūsu kultūras tiktu izskausta jebkāda iespēja iznīcināt otru cilvēku, veidot geto, turpināt atstumt tos, kuri mūs kaitina un traucē mūsu ērtībām," vēlēja pāvests.

Jēzus centrā liek bērnu, novieto viņu vienlīdz tuvu ikvienam cilvēkam, tādējādi pamudinot mūs visus sniegt atbildi. Atceroties Marijas “jā”, lūgsim, lai palīdz arī mūsu “jā” būt tikpat dāsnam un auglīgam kā viņas.

Novēlējis visiem labu svētdienu un garšīgas pusdienas, pāvests pateica dažus vārdus lietuviski - Gražaus sekmadienio! Skaniu pietu! Francisks pateicās Valsts prezidentei un valdības amatpersonām, kā arī bīskapiem un viņu līdzstrādniekiem, tiem, kuri iesaistījās vizītes organizēšanā un visiem, kuri lūdzās, lai tā noritētu veiksmīgi. Uzrunas noslēgumā Svētais tēvs atgādināja, ka šogad aprit 75 gadi kopš Viļņas geto likvidēšanas.

23 septembris 2018, 13:30