Pāvesta Franciska videovēstījums Baltijas tautām

Pāvesta apustuliskā ceļojuma uz Baltijas valstīm priekšvakarā Vatikāns publicējis Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautai adresētu Svētā tēva vēstījumu.

 “Dārgie draugi, manas vizītes Baltijas valstīs – Lietuvā, Latvijā un Igaunijā priekšvakarā vēlos ar sirsnīgiem sveiciena vārdiem vērsties pie visiem jums, kas dzīvojat šais zemēs. Lai arī nāku kā Katoliskās Baznīcas gans, vēlos apskaut visus un sniegt miera, labas gribas un nākotnes cerības vēsti.

Mana vizīte sakrīt ar jūsu nāciju neatkarības simtgadi, un bez šaubām, vēlos pagodināt visus tos, kuru pagātnes upuri par iespējamām ir darījuši pašreizējās brīvības. Brīvība, kā zinām, ir dārgmanta, kura ir nemitīgi jāglabā un kā neizmērojams mantojums jānodod tālāk jaunajām paaudzēm. Tumsības, vardarbības un vajāšanu laikos brīvības liesma nenodziest, bet iekvēlina cerību nākotnei, kurā tiks respektēta katram cilvēkam Dieva dotā cieņa un kurā visi jutīsimies aicināti līdzdarboties taisnīgas un brālīgas sabiedrības veidošanā.

Šodien šī solidaritātes un kalpojuma kopējam labumam izjūta ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk. Novēlu, lai mana vizīte kļūtu par iedrošinājuma avotu visiem labas gribas cilvēkiem, kuri, iedvesmojoties no viscēlākajām garīgajām un kultūras vērtībām, kas ņemtas no pagātnes mantojuma pūra, strādā, lai atvieglotu ciešanas brāļiem un māsām, kas dzīvo trūkumā, un lai visos līmeņos veicinātu vienotību un harmoniju sabiedrībā.  

Zinu, ka daudzi cilvēki intensīvi strādā, lai sagatavotu manu vizīti. Pateicos viņiem no sirds! Visiem jums apliecinu savu tuvību lūgšanās, un sūtu savu svētību. Un aicinu jūs lūgties par mani. Lai Dievs jūs svētī!”

20 septembris 2018, 19:30