Fatimas sanktuārijs Fatimas sanktuārijs 

Baznīca atklāj grēciniekam Dieva bezgalīgo žēlsirdību

Pāvests nosūtīja vēstījumu 12. Starptautiskās Equipes Notre Dame tikšanās dalībniekiem. Saiets notika Fatimā no 16. līdz 21. jūlijam. Tā temats: "Pazudušais dēls".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vēstījumā Svētais tēvs atgādina, ka Baznīca nosoda grēku, jo tās pienākums ir teikt patiesību, bet, tai pat laikā, tā ar žēlsirdību izturas pret katru grēcinieku, kurš atzīstas savos grēkos, un atklāj viņam Dieva bezgalīgo žēlsirdību.

"Jūs labi zināt", raksta Francisks, "ka Jēzus acīs neviens nav galīgi pazudis. Vienkārši, ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgs, lai viņus atkal atrastu, un Viņš mudina mūs iet un meklēt viņus. Ja mēs gribam atrast Kungu, mums Viņu ir jāmeklē tur, kur Viņš grib mūs satikt, bet nevis tur, kur mēs gribam Viņu atrast. Ganu var atrast tikai tur, kur atrodas nomaldījusies avs". Pāvests atgādina, ka tiklīdz pazudušais dēls atgriežas pie Tēva, tā uzreiz atgūst savu cieņu. Tik lielas labestības aizkustināti, arī mēs varam sacīt: "Jā, Kungs, es esamu grēcinieks. Es esmu grēciniece. Es tā jūtos un tāds es esmu. Es esmu nomaldījies. Es tūkstoš veidos bēgu no Tavas mīlestības, bet, lūk, te es atkal esmu, lai no jauna atjaunotu ar Tevi savu saikni. Tu man esi vajadzīgs. Kungs, izglāb mani atkal! Pieņem mani savā roku apskāvienā un dāvā man pestīšanu!"

Vēstījumā Francisks lūdz arī Fatimas Dievmātes aizbildniecību, novēl, lai mazo ganu dedzība pārņem laulātos, vecākus un viņu bērnus – visus Notre Dame grupiņu locekļus, kas dzīvo, izkaisīti pa visu pasauli, un dod tiem savu svētību. Šodien 95 pasaules valstīs darbojas vairāk nekā 13 tk. šādu grupu. Laulāto pāru kustība Equipes Notre Dame darbojas arī Latvijā.

21 jūlijs 2018, 17:31