Kunga eņģelis Kunga eņģelis 

Francisks uzstājīgi iestājas miera labā

Svētdien, 1. jūlijā, pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests vērsās pie sabiedrības ar vairākiem aicinājumiem un mudināja ticīgos lūgties par mieru Nikaragvā, Sīrijā, Etiopijā un Eritrejā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks nenogurstoši iestājas miera labā un aicina un lūdzas, lai tiktu sperti konkrēti soļi un panākts ilgtspējīgs miers. Šoreiz viņš uzstājīgi aicināja panākt mieru zemēs, kurās plosās vardarbība, kā arī slavēja visu to pūliņus, kuri cenšas panākt dialogu un veicina demokrātiju, kā to dara, piemēram, Baznīca Nikaragvā. Šīs valsts jauniešu delegācija bija ieradusies uz tikšanos ar pāvestu.

Nikaragva

Es kārtējo reizi apliecinu, ka lūdzos par mīļoto Nikaragvas tautu un pievienojos šīs zemes bīskapu un visu labas gribas cilvēku pūliņiem, pildot starpnieka un liecinieka lomu tautas dialoga procesā, kas ir iesācies, lai vestu pa demokrātijas ceļu – sacīja Francisks.

Sīrija

Arī šī zeme ir Svētā tēva "rūpju bērns", jo to jau gadiem ilgi plosa karš. Pēdējo dienu militāro operāciju laikā gāja bojā vairāki civiliedzīvotāji. Pāvests atzina, ka situācija Sīrijā ir ļoti smaga. Daraas provincē ir cietušas pat skolas un slimnīcas, un tūkstoši cilvēku atkal ir spiesti doties bēgļu gaitās. Viņš pieprasīja, lai tiktu darīts viss iespējamais, lai pasargātu jau tā smago pārbaudījumu skartos cilvēkus no turpmākām ciešanām.

Etiopija un Eritreja

Neskatoties uz to, ka Āfrikas kontinentā joprojām notiek daudz konfliktu, Svētais tēvs pievērsās "labajai ziņai", kas saņemta no Etiopijas un Eritrejas. Šo valstu valdības ir sēdušās pie miera sarunu galda. Francisks to nosauca par "vēsturisku iniciatīvu". "Lai šī tikšanās iededz cerības gaismu šīm divām Āfrikas Raga zemēm un visam Āfrikas kontinentam", viņš vēlēja.

02 jūlijs 2018, 12:48