2018-06-09 Papa Francesco e Dirigenti Imprese Petrolifere 2018-06-09 Papa Francesco e Dirigenti Imprese Petrolifere 

Pāvests tiekas ar enerģētikai veltītā simpozija dalībniekiem

“Enerģija ir vajadzīga, taču ne jau par civilizācijas sagrāves cenu,” norādīja pāvests simpozija dalībniekiem par enerģētiku. Pēc divām darba dienām, kas tika pavadītas Vatikānā, Pontifikālās Zinātņu akadēmijas namā, uz simpoziju sapulcējušies dažādu valstu pārstāvji sestdien tikās ar pāvestu Francisku. Svētais tēvs atzīmēja, ka pasaulē dzīvo ap miljards cilvēku, kuriem nav pieejas elektrībai.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Savā garajā un smalki, pa daudziem punktiem izstrādātajā uzrunā, kā arī vadoties pēc enciklikas “Laudato si”, Francisks pakavējās pie veida, ar kādu katrā pasaules malā daži alkatīgi ļaudis rada nevienlīdzību, pakļaujot briesmām dzīvo būtņu eksistenci zemes virsū un saindējot gaisu. Pāvests teica:

“No šejienes izriet izaicinājums nodrošināt nepieciešamo enerģiju visiem, piekopjot tādu resursu izmantošanas veidu, kas neizraisītu vides nelīdzsvarotību, kas, savukārt, pārvērstos degradācijas un piesārņotības procesā, no kura ciestu visa cilvēce šodien un turpmāk.”

Pāvests aicināja attīstīt ilgtermiņa globālo stratēģiju, kas garantē enerģētisko drošību un veicina ekonomisko stabilitāti, pasargā veselību un vidi, un ir labvēlīga cilvēka integrālai attīstībai. No tā, kā šī enerģija tiks izmantota, būs atkarīga cilvēka dzīves kvalitāte, kā arī dažādās planētas vietās klātesošo konfliktu risinājums.

Francisks aicināja attīstīt atjaunojamas enerģijas un izmantot enerģijas avotu dažādību. Paužot raizes par rezultātu trūkumu globālās sasilšanas mazināšanā, kas nav panākti, neraugoties uz Parīzes Vienošanos, Francisks nosodīja arī nemitīgos pētījumus, cenšoties atklāt jaunas fosīliju atradnes. Svētais tēvs teica:

“Civilizācijai ir nepieciešama enerģija, taču enerģijas izmantošana nedrīkst iznīcināt civilizāciju! Atbilstošas enerģētiskas dažādības atklāšana ir būtiska, lai novērstu piesārņojumu, izskaustu nabadzību un veicinātu sociālo vienlīdzību. Šie aspekti bieži vien cits citu ietekmē, sākot ar to, ka sadarbībai enerģētikas laukā ir jāpalīdz novērst nabadzība, jāveicina sociālā visu cilvēku iekļaušana un jāsargā vide. Tie ir mērķi, kuru sasniegšanai ir nepieciešams raudzīties tautu un kultūru tiesību perspektīvā.”

Pāvests norādīja, ka vides izmantošana, nerēķinoties ar ilgtermiņa jautājumiem, var veicināt vienīgi īstermiņa ekonomikas izaugsmi. Tāpēc svarīgi ir rēķināties ar cilvēciskajām un vides izmaksām, iesaistot pēc iespējas vairāk institūciju un vietējo kopienu. Svētais tēvs cildināja interesi pret tā dēvēto “zaļo finansējumu”, vienlaikus aicinot uzmanīties, vai tas būs labvēlīgs ilgtermiņā.

Francisks atgādināja, ka gan politiskie lēmumi, gan arī uzņēmumu sociālā atbildība un investīciju kritēriji ir jābalsta uz kopējā labuma sasniegšanu ilgtermiņā. Ir nepieciešama konkrēta solidaritāte starp paaudzēm, izvairoties no savtīgām interesēm un cinisma, vēloties nodrošinot vienīgi daļējus īstermiņa rezultātus, kas nākotnē prasīs augstas izmaksas un tikpat lielus zaudējumus.

Ievērojot klimatisko izmaiņu efektus, pāvests runāja par “dziļu ētisku motivāciju”, kas ir enerģētiskās jomas darbības pamatā. Svētais tēvs nosodīja faktu, ka klimatiskā krīze visvairāk atbalsojas uz nabadzīgajiem un rada migrāciju problēmu.

“Nabadzīgie ir tie, kas cieš globālās sasilšanas vispostošākās sekas. Tiek traucēta lauksaimniecība, rodas ūdens pieejamības problēmas un smagas meteoroloģiska rakstura traģēdijas. Daudzi no tiem, kuriem jau agrāk ir bijis grūti izdzīvot, nu ir spiesti atstāt savas mājas un emigrēt uz citām vietām, nezinot, kā tajās tiks pieņemti. Daudzi būs spiesti emigrēt arī nākotnē. Pāreja uz visiem pieejamu tīru enerģiju ir atbildība, kura ir jāuzņemas pret miljoniem brāļu un māsu visā pasaulē, pret nabadzīgajām zemēm un pret paaudzēm, kas dzims pēc mums.”

Uzrunā enerģētikas simpozija dalībniekiem pāvests sacīja, ka būdami daļa no vienīgās cilvēku ģimenes, kas ir saistīta ar brālīguma un solidaritātes saiknēm, viņi, kā arī visa cilvēku kopiena ir aicināta stāties pretim globālajam izaicinājumam ar globālām atbildēm. Francisks aicināja veidot jaunu aliansi, tādu globālu vadību, kas spēj sniegt ilgtermiņa atbildes.

“Nabadzīgie un vide” – tās ir divas mūsdienu pasaules trauslākās realitātes. Tāpēc Svētais tēvs liek nezaudēt laiku. “No Radītāja esam saņēmuši zemi kā “māju un dārzu”. Nenodosim to nākamajām paaudzēm kā tukšu, mežonīgu vietu!” aicināja pāvests.

09 jūnijs 2018, 18:47