Pranzo "Il pasto dell'incontro" per migranti e rifugiati Pranzo "Il pasto dell'incontro" per migranti e rifugiati  

Franciska vēstījums Caritas rīkoto pusdienu dalībniekiem

Pāvests ar vēstījuma starpniecību sveica Caritas organizēto pusdienu dalībniekus, kas otrdien, 19. jūnijā bija pulcējušies Jāņa Pāvila II vārdā nosauktajā nabadzīgo ēdnīcā Romā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Pusdienas bija sarīkotas kampaņas “Dalīsimies ceļa gājumā” ietvaros. Šīs kampaņas mērķis, kā jau liecina pats nosaukums, ir būt kopā un dalīties pieredzē ar migrantiem.

“Vēlos jūs iedrošināt turpināt savu gājumu ar migrantiem un bēgļiem, un dalīties ar viņiem pusdienu maltītē,” saka pāvests tiem, kas darbojas viņu labā. “Būdami Caritas, jūs esat pieņēmuši aicinājumu īstenot iniciatīvu, lai visas pasaules līmenī atbalstītu migrantus un bēgļus,” piebilst Francisks. Kampaņa “Dalīsimies ceļa gājumā” tika atklāta 27. septembrī.

Svētais tēvs ar vēstījumu vēršas ne tikai pie Caritas darbiniekiem, bet arī pie pašiem migrantiem un bēgļiem, visus kopā aicinot pārdomāt, kāda ir cerība, pēc kuras viņi vadās savā ceļā. “Centieties dalīties šais pārdomās un kopā “svinēt” to, kas mūs visus vieno!” pamudina pāvests. Viņš iedrošina Caritas organizāciju, ticīgo kopienas, viņu garīgos ganus, kā arī visus labas gribas cilvēkus radīt aizvien jaunas dalīšanās iespējas, jo no otra satikšanas var izdīgt atjaunota brālīguma asni ar migrantiem un bēgļiem.

20 jūnijs 2018, 19:01