In Udienza da Papa Francesco L' Associazione Una Vita Rara In Udienza da Papa Francesco L' Associazione Una Vita Rara 

Mīlestība dara brīnumus

Mīlestība ļauj mums saskatīt labo pat drūmajās situācijās. Pateicoties tai, šī mazā liesma saglabājas arī nakts visdziļākajā tumsā – sacīja pāvests, 30. aprīlī pieņemot audiencē Itālijas asociācijas "Una Vita Rara" locekļus. Asociācija atbalsta zinātniskos pētījumus, kas tiek veikti reto slimību, sevišķi, Allana Herndona Dadlija sindroma ārstēšanas nolūkā.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Uz tikšanos ar Svēto tēvu ieradās aptuveni 60 asociācijas brīvprātīgie un bērnu vecāki. Viņš atzina, ka ir aizkustināts, uzzinot, ar kādu gribasspēku ģimenes kopīgiem spēkiem cenšas tikt galā ar sāpīgo realitāti un mēģina darīt visu iespējamo, lai to uzlabotu. Katra cilvēka dzīvība ir vienreizēja – viņš uzsvēra. Pat ja cilvēku ir skārusi kāda reta vai ļoti reta slimība, viņa dzīvībai aizvien ir neizmērojama vērtība.

Vēršoties personiski pie asociācijas vadītāja Džordža un viņa sievas Rozitas, kuru piecpadsmitgadīgo dēlu Dāvidu ir skārusi viena no retajām smadzeņu slimībām, pāvests atzina: "Jūs sadzirdējāt savā sirdī pamudinājumu kaut ko darīt viņa un citu cilvēku, kurus skārušas smagas slimības, un viņu ģimeņu labā. Pat ja ikdienas īstenība ir drūma, nosaukums, kādu devāt asociācijai, izsaka Dāvida un arī jūsu stāvokli nevis negatīvā, bet pozitīvā veidā. Šis pozitīvais skatiens ir tipisks mīlestības brīnums".

Pateicoties mīlestībai, notiek vēl viens brīnums, proti, mīlestība palīdz mums būt atvērtiem pret citiem, spējīgiem dalīties, būt solidāriem arī tad, kad paši ciešam no kādas slimības vai atrodamies kādā smagā situācijā. Francisks piebilda, ka, pateicoties šādai attieksmei, asociācija nāca klajā ar iniciatīvu "Reto vārdu skrējiens". Tas ir skrējiens 700 km garumā, kas iesākās pirms 11 dienām. Pirmdien tā dalībnieki sasniedza Romu. Tas ir skrējiens dzīvībai un cerībai – teica pāvests.

01 maijs 2018, 09:21