Pāvests ar jauniešiem kādā no audiencēm Pāvests ar jauniešiem kādā no audiencēm 

Izdots pāvesta vēstījums Pasaules misiju dienai

Izdots pāvesta vēstījums Pasaules misiju dienai. Lai arī tas ir adresēts visiem kristiešiem, tā centrā šoreiz ir jaunieši. Par to liecina arī vēstījuma nosaukums “Kopā ar jauniešiem nesīsim Evaņģēliju visiem”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Jauniešiem veltītā Sinode, kas oktobrī – misiju mēnesī, notiks Romā, dod iespēju labāk saprast to, ko Kungs Jēzus vēlas teikt jauniešiem un kristīgajām kopienām. Pāvests raksta, ka katrs vīrietis un sieviete jau ir misija un tādēļ viņi arī dzīvo šīszemes virsū. “Tas, ka šeit atrodamies, nav mūsu lēmums,” atzīmēja Francisks. Mums katram ir misija. Baznīcas misijas sirds ir ticības tālāknodošana. Tās sludināšana prasa atvērtas, mīlestības pārņemtas sirdis. Mīlestības izplatīšanās, savukārt, liek satikties, liecināt, sludināt, dalīties tuvākmīlestībā ar visiem, kuri ir tālu no ticības, kuri pret to ir vienladzīgi, vai pat to apkaro.

Pāvests raksta, ka cilvēku vide, kultūras un arī reliģijas vide, kas joprojām ir tālu no Jēzus Evaņģēlija un Baznīcas sakramentālās klātbūtnes, ir ekstrēmās perifērijas, ekstrēmās zemes robežas, pretim kurām, sākot ar Jēzus Lieldienām, tiek sūtīti Viņa misionāri. Tas ir tas, ko sauca par misiju “ad gentes”. “Cilvēces vispamestākā perifērija, kurai ir nepieciešams Kristus, ir vienaldzība pret ticību, vai pat naids pret dzīves dievišķo pilnību. Katra nabadzība, vai tā būtu materiālā, vai garīgā, katra diskriminācija pret brāļiem un māsām, vienmēr ir sekas, ko nes atteikšanās no Dieva un Viņa mīlestības” teikts vēstījumā.

Vēršoties pie jauniešiem, Francisks atzīmē, ka šīszemes visattālākās robežas viņiem ir relatīvas un vienmēr viegli “apmeklējamas”, jo digitālā pasaule, sociālie tīkli, spēj pārvarēt robežas, šķēršļus un distances, samazināt atšķirības. Viss šķiet turpat pie rokas, tik tuvs un tūlīt pieejams. “Un tomēr, bez dāvanas, kas caurstrāvo mūsu dzīvi, varam gūt neskaitāmus kontaktus, bet nekad nebūsim iekļauti patiesās dzīves kopībā,” uzsver pāvests. Viņš norāda, ka misija līdz zemes robežām prasa sevis dāvāšanu, sekojot Tā aicinājumam, kas mūs ir nolicis uz šīs zemes.

Pāvests pateicas visām ekleziālajām realitātēm, kas jauniešiem palīdz satikt dzīvo Kristu Viņa Baznīcā – draudzēm, apvienībām, kustībām, reliģiskajām kopienām, dažadām misionārās kalpošanas izteiksmēm. Daudzi jaunieši misionārajā brīvprātīgajā kalpojumā rod veidu, kā pakalpot “vismazākajiem”, veicinot cilvēcisko cieņu un liecinot par prieku mīlēt un būt kristiešiem. “Šī ekleziālā pieredze liek, lai katra jaunieša formācija nenozīmētu tikai sagatavošanos profesionālajiem panākumiem, bet palīdzētu attīstīt un rūpēties par Kunga dāvanu, pēc iespējas labāk kalpojot citiem,” vēstījuma noslēgumā raksta pāvests.

19 maijs 2018, 17:43