Lai mūs mierina tuvais patiesības un cerības Dievs!

Šodien, 8. maijā, visā pasaulē tiek atzīmēta Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness diena. Rīta Svētajā Misē pāvests lūdzās par tiem, kuri strādā šajās institūcijās. Homīlijā viņš atgādināja, ka Kungs vienmēr ir mums līdzās ar savu mierinājumu, atklāj patiesību un nes cerību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, Svētais tēvs teica:

Šodien svinam Pasaules Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness dienu. Lūgsimies par tiem, kuri strādā šajās nozīmīgajās institūcijās: lai Kungs svētī viņu tik ļoti vērtīgo darbu.

Homīlijā pāvests komentēja šodienas Evaņģēlijā (sa. Jņ 14, 1-6) teiktos Jēzus vārdus: “Lai jūsu sirdis nebīstas! Jūs ticat Dievam, ticiet arī man! Mana Tēva namā mājokļu ir daudz (…). Un, kad Es aiziešu un sagatavošu jums vietu, Es nākšu atkal atpakaļ un paņemšu jūs sev līdzi, lai tur, kur esmu Es, būtu arī jūs”. Tātad, Jēzus mierina savus mācekļus. Mūsu rīcībā ir daudz dažādu veidu, kā mierināt, piemēram, nosūtot līdzjūtības telegrammas – atzina pāvests. Kungs vienmēr mierina ar savu tuvumu, atklājot patiesību un nesot cerību.

Francisks atgādināja, ka Kungs nekad nav tālu. “Es esmu ar jums”, Viņš saka. Kunga klātbūtne bieži vien ir klusa klātbūtne, bet mēs zinām, ka Viņš ir līdzās. Tuvība ir Dieva stils – teica pāvests. Kungs nelieto tukšus vārdus, Viņš dod priekšroku klusēšanai, runā maz, bet ir līdzās.

Jēzus nestais mierinājums ir īsts, patiess. Viņš nesaka kaut ko formālu, Viņš saka patiesību, to neslēpjot. Viņš pats ir Patiesība. Un patiesība ir tā, ka viņš aizies, mirs. Jēzus to pasaka visā vienkāršībā un lēnprātībā, neievainojot, bet atklājot lietas, kā tās ir īstenībā.

Jēzus mierina, nesot cerību. Bez šaubām, tas ir smags brīdis, bet Viņš apliecina, ka aiziet sagatavot mācekļiem vietas. Viņš nes cerību – atklāj, ka ņems mūs pie rokas. Jēzus mudina nebaidīties, dzīvot ar mierīgu sirdi, apsolot, ka Viņš atgriezīsies un aizvedīs mūs sev līdzi.

Pāvests atzina, ka nav viegli atļaut Kungam mūs mierināt. Smagos brīžos mēs uz Viņu sadusmojamies un neļaujam Viņam sniegt mums savu mierinājumu. Lūgsim žēlastību ļaut Kungam mūs mierināt – aicināja Svētais tēvs. Kunga nestais mierinājums nav maldinošs. Tā nav “anestēzija”. Tā ir Viņa tuvība, reāla tuvība, kas paver durvis cerībai.

08 maijs 2020, 10:30
Lasīt visu >