Francisks lūdzas par skolēniem un skolotājiem

Trešdienas rīta Svētajā Misē pāvests lūdzās par skolēniem un skolotājiem, lai tiem pietiktu drosmes iet uz priekšu šajā pandēmijas laikā. 13. maijā Baznīca atzīmē Fatimas Dievmātes dienu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, Francisks sacīja:

Šodien lūgsimies par skolēniem, par bērniem un jauniešiem, kuri mācās, un par skolotājiem, kuriem nākas meklēt aizvien jaunus veidus, kā virzīt uz priekšu mācību procesu. Lai Kungs viņiem palīdz šajā ceļā, dod drosmi, kā arī palīdz sasniegt labus panākumus.

Komentējot šīs dienas Evaņģēlija fragmentu par vīnakoku (sal. Jņ 15, 1-8), homīlijā pāvests atgādināja, ka dzīvot kristīgi nozīmē “palikt” Jēzū. Šī palikšana nav pasīva. Tā nav iemigšana. Tā ir aktīva un arī savstarpēja palikšana – skaidroja Francisks. Mēs paliekam Jēzū un arī Jēzus paliek mūsos. Tas ir dzīvības noslēpums. Skaists noslēpums. Dzīvot kristīgi, protams, nozīmē ievērot baušļus, dzīvot Kalna svētību garā, veikt žēlsirdības darbus, bet arī – tas ir kaut kas vairāk. Tā ir šī savstarpējā “palikšana”. Mēs bez Jēzus neko nespējam. “Un liekas, ka bez mums – lai Kungs man atļauj šādi teikt – Jēzus neko nevar darīt”, teica Svētais tēvs. Tā ir dziļa auglīga savstarpējā saikne. Lai mēs varētu izplatīt Evaņģēlija mācību, mums ir vajadzīgs Jēzus. Mums ir vajadzīgs Jēzus, mums jāpaliek Viņā, lai mēs tiktu atpestīti, un Jēzum jāpaliek mūsos, lai mums piešķirtu spēku sniegt liecību, pateicoties kurai var augt Baznīca. Tās ir dziļas mistiskas attiecības. “Kungs, dod man spēku, un es darīšu visu, ko man teiksi”, lūdzās pāvests.

13 maijs 2020, 09:57
Lasīt visu >