Pāvests lūdzas par topošajām māmiņām un runā par ticības “virtualizēšanas” briesmām

Lieldienu oktāvas piektdienas, 17. aprīļa, rīta Svētajā Misē Francisks lūdzās par sievietēm mātes cerībās. Homīlijā viņš runāja par risku, ka ticība varētu kļūt gnostiska, bez kopienas un reālām cilvēciskām attiecībām, izdzīvota tikai tiešsaistē, kā rezultātā sakramenti kļūst par “virtuālu padarīšanu”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, Svētais tēvs pievērsās topošajām māmiņām:

Šodien es gribētu, lai mēs lūgtos par sievietēm gaidībās, sievietēm, kas kļūs par mammām, un ir nemierīgas, uztraucas. Viņas jautā: “Kādā pasaulē dzīvos mans bērns?”. Lūgsimies par viņām, lai Kungs dod viņām drosmi iet uz priekšu ar šiem bērniem ar paļāvību, apzinoties, ka, protams, pasaule būs citādāka, bet tā aizvien būs pasaule, ko Kungs ļoti mīlēs.

Homīlijā pāvests komentēja Jāņa evaņģēlija fragmentu (sal. Jņ 21, 1-4), kurā stāstīts, ka augšāmcēlies Jēzus parādās mācekļiem, kad tie atgriežas no zvejas, neko nenoķēruši. Jēzus tos aicina atkal izmest tīklos, un šoreiz viņu tīkli ir pilni ar lielām zivīm. Pēc tam viņi ietur maltīti, Jēzus viņiem pasniedz maizi un zivi.

Francisks norādīja, ka tā ir dabiska scēna, jo mācekļi bija dzīvojuši un auguši ciešā ikdienas kontaktā ar Jēzu. Viņu starpā valdīja ģimeniska atmosfēra. Viņus vienoja galda kopiena. Arī mums, kristiešiem, ir jāaug šajā atmosfērā, aizvien jāpadziļina šīs dziļās draudzības attiecības ar Jēzu, kas ir ne tikai personiskas, bet arī kopienas rakstura attiecības – uzsvēra pāvests.

“Tuvība bez kopienas, bez Baznīcas, bez sakramentiem ir bīstama.”

Tā var kļūt gnostiska, atrauta no Dieva tautas. Šajā pandēmijas laikā notiek komunikācija caur medijiem, bet mēs neesam kopā, kā tas ir arī šajā Misē. Mēs atrodamies smagā situācijā, kurā ticīgie nevar piedalīties dievkalpojumos, bet var tikai garīgi ilgoties pēc Komūnijas. Un tā nav Baznīca. Šajos sarežģītajos apstākļos Kungs to pieļauj, bet ideāla Baznīca ir tāda, kur vienmēr ir tauta, kur ir sakramenti. Vienmēr. 

Protams, šajā brīdī mums ir jāveido tuvība ar Kungu šādā veidā, bet - lai izietu no tuneļa, nevis lai tajā paliktu. Mums jāiziet no šī tuneļa, lai atkal būtu kopā. Pastāv risks, ka Baznīca var kļūt par virtuālu Baznīcu.

Noslēgumā pāvests lūdzās, lai Kungs māca mūs būt reāli tuviem, veidot ar Viņu patiesi dziļas attiecības, taču to darīt Baznīcā, pieņemot sakramentus un esot kopā ar svēto Dieva tautu.

17 aprīlis 2020, 10:06
Lasīt visu >