Mēs tiksim tiesāti pēc mūsu attieksmes pret nabagiem

Lielās jeb Klusās nedēļas pirmdienas rīta Svētās Mises laikā pāvests kārtējo reizi pievērsa savas domas ieslodzītajiem un trūkumcietējiem, kuri ir kļuvuši par pasaules ekonomiskās politikas upuriem. Viņš atgādināja, ka dzīves beigās tiksim tiesāti pēc tā, kā būsim izturējušies pret nabagiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot dievkalpojumu, Francisks savā lūgšanā pievērsās cietumu pārpildītības problēmai:

Es domāju par kādu smagu problēmu, kas skar daudzas pasaules malas. Šodien es gribētu, lai mēs lūgtos par cietumu pārpildītības problēmu. Tur, kur cietumi ir pārpildīti, šajā pandēmijas laikā pastāv risks, ka tas varētu beigties ar katastrofu. Lūgsimies par atbildīgajiem, par tiem, kuriem šai lietā jāpieņem lēmumi, lai viņi atrod pareizu ceļu un radošu šīs problēmas atrisinājumu.

Šodienas Evaņģēlija fragmentā (sal. Jņ 12, 1-11) lasām par Jēzus ciemošanos Lācara un viņa māsu mājās sešas dienas pirms Pashas. Lācaru Jēzus bija uzmodinājis no miroņiem. Marta kalpo, Marija tikmēr ar dārgu eļļu iesvaida Jēzus kājas. Jūdass Iskariots runā par naudas izšķērdēšanu, sakot, ka naudu, kas būtu tikusi iegūta par šo dārgo eļļu, varēja izdalīt nabagiem. Taču viņš to teica ne tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija zaglis. Jēzus atbild, ka nabagi ir visu laiku mūsu vidū. Augstie priesteri grib nogalināt ne vien Jēzu, bet arī Lācaru, kurš, kā norādīja pāvests, bija “dzīvības liecinieks”.

Komentējot šo Evaņģēlija fragmentu, Francisks vispirms norādīja, ka Marija ar savu rīcību paver durvis kontemplācijai. Jūdass liek domāt par netaisnīgo pārvaldnieku un mūsdienu augstā līmeņa administratoriem, kā arī par daudzām labdarības vai humanitārajām organizācijām. Tās var būt ļoti bagātas struktūras ar neskaitāmiem darbiniekiem, no kurām nabagi saņem tikai 40% saziedotās naudas, jo 60% nonāk darbinieku uzturēšanai.

Ko nozīmē Jēzus vārdi: “Nabagi taču allaž ir pie jums, bet es neesmu pie jums vienmēr”? Tā ir taisnība, ka nabagi vienmēr ir pie mums – apliecināja pāvests. Mūsu vidū ir daudz nabagu. Mēs redzam tikai mazu daļu no viņiem, bet ļoti daudzus mēs neredzam. Mēs viņus neredzam tāpēc, ka esam iegrimuši “vienaldzības kultūrā” – uzsvēra Francisks. Turklāt, pa ja neesam iegrimuši šajā “kultūrā”, tad pastāv ieradums skatīties uz nabagiem kā mūsu pilsētu “rotājumu”. Kādu gados vecu tantiņu, kura saliekusies stāv un ar izstieptu roku lūdz monētas, mēs uzlūkojam kā “statuju” vai kā savas pilsētas “simbolu”. It kā tas būtu normāli. Taču tas nav normāli.

“Liela nabagu daļa ir ekonomisko politiku, finanšu politiku upuri. Tie ir cilvēki, kas kļuvuši par pasaules netaisnīgo ekonomisko struktūru upuriem.”

Tikai dažu cilvēku rokās ir lielas naudas, bet lielākā daļa spiesta dzīvot trūkumā. Daudzi vidējās šķiras ļaudis nezina, kā “savilkt galus” un izdzīvot līdz mēneša beigām. Viņiem ir par to kauns. Tāpēc viņi slepus iet uz Caritas centriem un lūdz palīdzību. Pasaulē nabagu ir daudz vairāk nekā bagātnieku. Ne velti Jēzus saka: “Nabagi taču allaž ir pie jums”. Vai es viņus ievēroju? Vai redzu, kāda ir realitāte? Vai spēju saskatīt arī slēptos nabagus?

Pāvests atgādināja, ka viņu ir tik daudz, ka mēs viņus satiksim tiesas dienā – kad pārkāpsim mūžības slieksni. Kā tev iet ar nabagiem? – tas būs pirmais jautājums, ko uzdos Jēzus. Vai pabaroji viņus? Kad es biju cietumā, vai tu mani apmeklēji? Vai apmeklēji mani, kad atrados slimnīcā? Vai palīdzēji atraitnei, bārenim? Visos šajos cilvēkos biju es – teiks Jēzus. Francisks uzsvēra, ka tieši pēc tā mēs tiksim tiesāti. Mums neprasīs par mūsu luksusa lietām vai ceļojumiem, vai mūsu svarīgo sociālo stāvokli, ko būsim ieņēmuši.

“Mēs tiksim tiesāti saskaņā ar to, kā būsim izturējušies pret nabagiem. Ja es šodien ignorēju nabagus, atstāju viņus malā, domāju, ka viņu nav, tad Kungs tiesas dienā ignorēs arī mani.”

Lūk, ko Jēzus grib pateikt ar vārdiem “Nabagi taču allaž ir pie jums”. Viņš grib pateikt to, ka Viņš pats allaž būs pie mums trūkumcietējos. Viņš viņos vienmēr būs klātesošs. Tāda ir minēto Jēzus vārdu nozīme. Pāvests piebilda, ka tas nav nekāds komunistiskais skatījums, bet ir Evaņģēlija pats kodols. Saskaņā ar to mēs tiksim tiesāti.

Euharistijas noslēgumā, pirms atstāt kapelu, tika ieskandināta senā mariāniskā antifona “Ave Regina Caelorum”.

06 aprīlis 2020, 12:11
Lasīt visu >