Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Vienkārša lūgšana, kas aizkustina Dievu

Kungs mums ir tuvu. Viņš savā līdzjūtībā uzņemsies uz sevis mūsu problēmas, mūsu grēkus, mūsu iekšējās kaites – sacīja pāvests ceturtdienas, 16. janvāra, rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš mūs aicināja vienmēr ar paļāvību vērsties pie Kunga un lūgt: "Kungs, ja gribi, Tu vari mani darīt tīru". Kungs noteikti iežēlosies.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Komentējot šai dienai veltīto Evaņģēlija fragmentu par spitālīgā izdziedināšanu (sal. Mk 1, 40-45), Francisks norādīja, ka minētā lūgšana "Ja gribi, Tu vari mani darīt tīru" ir ļoti vienkārša lūgšana, kas saistās ar paļāvību un reizē ar izaicinājumu. Lepras slimnieka lūgšana ir īsts izaicinājums. Viņa lūgums nāk no sirds dziļumiem. Evaņģēlija autors vienlaikus parāda, kāda ir Jēzus attieksme, cik ļoti Viņš mums jūt līdzi, kā Viņš par mums iežēlojas. Šajā sakarā Svētais tēvs aicināja mūs pievērst īpašu uzmanību šai Jēzus līdzjūtībai un apzināties, ka Viņš atnāca, lai atdotu savu dzīvību par mums, grēciniekiem. Vārdos "ja gribi" ir iekļauta lūgšana, kas pievērš Dieva uzmanību, un tajā pašā laikā tajā ir iekļauts atrisinājums – skaidroja pāvests. "Es zinu, ka Viņš to var, un tādēļ es Viņam uzticos." Spitālīgais šādi lūdzās tāpēc, ka jau bija redzējis Jēzus līdzjūtību. "Līdzjūtība" ir kā tāds Evaņģēlija "piedziedājums".

Līdzjūtība iesaista. Tā nāk no sirds, iesaista un liek tev kaut ko darīt. Just līdzi nozīmē uzņemties uz sevis otra ciešanas, lai tās novērstu, lai dziedinātu otru. Tāda bija Jēzus misija. Jēzus neieradās, lai sludinātu likumu un tad aizietu. Jēzus ieradās, lai justu mums līdzi un atdotu par mums savu dzīvību. Jēzus mīlestība bija tik liela, ka savā līdzjūtībā Viņš uzņēmās krustu. Līdzjūtība noveda viņu līdz krustam, līdz savas dzīvības atdošanai.

Homīlijas turpinājumā pāvests aicināja ticīgos visu laiku atkārtot šo īso lūgumu. Jēzus ir žēlīgs. Viņš iesaistās mūsu problēmās. Viņš uzņemas uz sevis mūsu sāpes, mūsu ciešanas. Tieši tādēļ Viņš ieradās pasaulē. Tāpēc mēs esam aicināti lūgties: "Kungs, ja gribi, Tu vari mani darīt tīru; ja gribi, Tu vari man piedot; ja gribi, Tu vari man palīdzēt." Ja gribam, varam izteikt arī nedaudz garāku lūgumu: "Kungs, es esmu grēcinieks. Esi man žēlīgs! Apžēlojies par mani!" Šādu lūgumu varam izteikt vairākas reizes dienā. To varam izteikt dziļi savā sirdī – pat ne tik daudz ar vārdiem, bet sirdī. "Kungs, ja gribi, Tu vari".

Spitālīgais ar šo vienkāršo lūgšanu panāca, ka Jēzus izdarīja brīnumu un viņu izdziedināja. Jēzus ir līdzjūtīgs un mūs mīl pat tad, kad atrodamies grēkos – atgādināja Francisks. Kungs par mums nekaunas. Kāds varbūt teiks: "Tēvs, es taču esmu grēcinieks, kā tad lai es to saku…". "Vēl jo labāk", norādīja pāvests. Kungs atnāca tieši tādēļ, lai glābtu mūs, grēciniekus. "Jo lielāks tu esi grēcinieks, jo Kungs tev ir tuvāk, tāpēc ka Viņš ieradās tevis, vislielākā grēcinieka, dēļ, manis, vislielākā grēcinieka, dēļ, mūsu dēļ". Mēs esam aicināti paļāvīgi atkārtot un atkārtot minēto lūgšanu. Mēs esam aicināti ticēt, ka Kungs ir ar mums, un savā līdzjūtībā uzņemsies uz sevis mūsu problēmas, mūsu grēkus, mūsu iekšējās kaites, visu.

16 janvāris 2020, 12:38
Lasīt visu >