Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Dieva izaicināšana ir bīstama

Pirmdienas rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās kristiešu remdenībai. Remdenie kristieši grib "iedzīt Dievu stūrī" un "mazgā savas rokas". Francisks uzsvēra, ka šāda rīcība ir bīstama.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šai dienai veltītajā Evaņģēlija fragmentā (sal. Mt 21, 23-27) lasām, ka virspriesteri un tautas vecākie uzdod Jēzum izaicinošus jautājumus: "Ar kādām tiesībām Tu to dari? Un kas Tev ir devis šīs tiesības?" Viņi grib Jēzu, tā teikt, "iedzīt stūrī". Pāvests norādīja, ka ticīgais, kurš šādi rīkojas, izaicina Dievu. Tā ir riskanta rīcība. Ja Kungs tā attiektos pret mums, ja Viņš gribētu mūs "iedzīt stūrī", tad mums būtu neredzēt paradīzi. Un bēdas mums, ja Viņš pēc tam "mazgātu rokas".

Francisks atgādināja, ka Jēzus mācīja ļaudis, viņus dziedināja, uzmundrināja un darīja brīnumus, tādējādi padarot virspriesterus nervozus. Jēzus ar savu maigumu un nesavtību piesaistīja cilvēkus sev. Turpretī virspriesteriem, kuri rīkojās kā ierēdņi un kurus tauta respektēja, cilvēki tomēr netuvojās, jo tie viņiem neuzticējās. Tāpēc šie virspriesteri grib Jēzu "iedzīt stūrī", uzdodot Viņam provokatīvus jautājumus un tādējādi norādot, ka Viņš neesot nekāds priesteris, ne likuma zinātājs, tāpēc ka Viņš nav studējis viņu augstskolās. Viņš neesot nekas. Jēzus viņiem atbild ar pretjautājumu un tādā veidā "iedzen viņus stūrī". Viņš tiem jautā: "No kurienes bija Jāņa kristība? No Debesīm vai no cilvēkiem?" Virspriesteri "mazgā rokas" un pasaka Jēzum: "Mēs nezinām". Pāvests atzina, ka tāda ir remdeno un liekulīgo kristiešu attieksme.

Rokas mazgāja ne tikai Pilāts, bet arī šie mazgā rokas, sakot: "Mēs nezinām". Labāk neiedziļināties citu cilvēku dzīvē, viņu problēmās, labāk necīnīties par labo, necīnīties par to, lai daudzie, kuriem tas ir tik ļoti nepieciešams, tiktu dziedināti. Labāk to nedarīt. Nesmērēsim savas rokas.

Jēzus šiem virspriesteriem atbild tādā pašā garā: "Arī es jums neteikšu, ar kādām tiesībām es to daru". Remdenajiem kristiešiem, kuri dzīvo ar šādu attieksmi, trūkst substances. Viņi grib "iedzīt Dievu stūrī": "Vai nu Tu man izdari šo, vai arī es vairs neiešu uz baznīcu". "Un ko atbild Jēzus? 'Ej, ej, dari kā zini!'" – interpretējot Jēzus atbildi, teica pāvests.

Remdenie kristieši "mazgā rokas" un tādējādi kļūst par "Pilāta brālības" locekļiem. Daudzi kristieši "mazgā rokas" kultūras, vēstures, mūsdienu cilvēku izaicinājumu priekšā. Tie var būt arī pavisam sīki, ikdienišķi izaicinājumi. Kāds nabags ar izstieptu roku lūdz palīdzību, bet ticīgais atsaka tam sīknaudu, aizbildinoties, ka viņš taču to nodzers. "Bet viņam nav ko ēst!" uzsvēra Francisks, aicinot padomāt, kas gan notiktu, ja Kungs tāpat rīkotos ar mums. Tad mums nebūtu izredžu nokļūt paradīzē.

Noslēgumā Svētais tēvs mūs aicināja saskatīt savu smalko liekulību, savu remdenumu un ar visiem spēkiem izvairīties no iepriekš minētās rīcības. Ja mūsos kaut kas tāds ir, tad iznīdēsim to, labosim savu rīcību, lai atvēlētu vietu Kungam, kurš nāk – mudināja pāvests.

16 decembris 2019, 13:52
Lasīt visu >