2018.11.12 Messa Santa Marta 2018.11.12 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Bīskapa definīcija ir "Dieva administrators"

Pazemīgs, lēnprātīgs un ne princis. Šādi Svētās Mises homīlijā 12. novembra rītā pāvests iezīmēja bīskapa profilu. Dienā, kad Baznīca godina bīskapa un mocekļa, svētā Jozafata piemiņu, viņš komentēja apustuļa Pāvila vēstuli Titam.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Dedzība” un “nekārtība” – šie divi vārdi dominēja Franciska stāstā par to, kā dzima Baznīca, atceroties arī “apbrīnojamās” lietas, ko tā ir paveikusi. Kas attiecas uz nekārtībām, pāvests atzīmēja, ka tās ir pastāvējušas vienmēr un no tām nevajadzētu baidīties.

“Nekad Baznīcā nav bijis viss sakārtots, viss savās vietās, bez problēmām, bez jucekļa. Un šis juceklis, šī nekārtība, ir jāsakārto. Lietām ir jābūt kārtībā. Padomāsim, piemēram, par pirmo Jeruzalemes koncilu. Tur notika cīņa starp seno priekšrakstu piekritējiem un tiem, kas tiem nepiekrita. Padomāsim labi: tiek sasaukts koncils un lietas sakārtotas.”

Pāvests uzsvēra, ka tāpēc svētais Pāvils uztic Titam sakārtot lietas Krētā. Apustulis atgādina, ka pirmajā vietā tomēr ir ticība. Tai pašā laikā viņš piedāvā kritērijus un norāda, kādam ir jābūt bīskapam kā Dieva gribas izpildītājam.

“Bīskapa definīcija ir “Dieva administrators”, nevis labumu, varas, karjerisma, bet Dieva administrators. Viņam vienmēr ir jālabojas un jājautā: “Vai esmu Dieva administrators, vai afērists?” Bīskaps ir Dieva administrators. Viņam ir jābūt nevainojamam. Tas ir tas, ko Dievs prasīja no Ābrama: “Staigā manā priekšā un esi nevainojams.” Būt nevainojamam ir galvenais gana vārds.”

Francisks atgādināja arī, kādam bīskapam nevajag būt. Viņam nevag būt ne lepnam, ne iedomīgam, ne bargam un ne tādam, kurš nododas dzeršanai. Tas bija viens no Pāvila laika raksturīgiem netikumiem. Bīskaps nedrīkst būt afērists un tāds, kurš pieķeras naudai. Baznīcai šāds bīskaps ir kā nelaime – arī tad, ja viņam piemīt tikai viens no šiem defektiem. Savukārt Dieva kalpu raksturo tādas īpašības kā spēja būt viesmīlīgam, mīlēt visu labo, viņam ir jābūt gudram, taisnīgam, svētam, jāprot valdīt pār sevi. Bīskapa vārdiem ir jābūt ticības cienīgiem.

“Tādam ir jābūt bīskapam. Tāds ir bīskapa profils. Kad tiek spriests, ko iecelt par bīskapiem, būtu labi, ja šos jautājumus uzdotu jau pašā sākumā, lai saprastu, vai var turpināt šo izvēles procesu. Īpaši ir jābūt redzamam, vai bīskaps ir pazemīgs, lēnprātīgs, vai ir kalps, nevis princis.”

Pāvests piebilda, ka minētās bīskapa īpašības nav vis kāda pēckoncila realitāte. Tās ir prasītas jau no pašiem Baznīcas sākumiem, kopš svētā Pāvila laikiem, kad tika pamanīts, ka bīskapu lietā ir jāievieš kārtība. Francisks piebilda, ka Dieva priekšā ir svarīgi nevis tas, vai bīskaps ir simpātisks, prot labi sprediķot, bet gan tas, ka viņš ir pazemīgs un kalpo citiem. Atgādinot par svēto bīskapu un mocekli Jozafatu, pāvests aicināja ticīgos lūgties par bīskapiem, lai viņi būtu tādi, kā to prasa apustulis Pāvils.

12 novembris 2018, 14:16
Lasīt visu >