Mise Svētās Martas nama kapelā 08.05.2018. Mise Svētās Martas nama kapelā 08.05.2018.  (Vatican Media)

Žēlsirdības darbi – Jēzus atklātās mīlestības ceļš

Dieva mīlestībai nav robežu. Tās lielums atklājas mazumā un maigumā – sacīja pāvests 8. jūnija rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš uzsvēra, ka Kristus neprasa, lai mēs teiktu skaistas runas par mīlestību, bet sagaida no mums nelielus un konkrētus mīlestības žestus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tā kā šodien Baznīca svin Vissvētās Jēzus Sirds svētkus, Francisks atgādināja, ka tie ir Dieva mīlestības svētki. Viņš veltīja savas piektdienas rīta pārdomas šai tēmai. Svētais tēvs norādīja, ka Dievs pirmais mūs mīlēja. Pravieši skaidroja šo patiesību, salīdzinot Dieva mīlestību ar mandeļkoku. Tas ir koks, kas, iestājoties pavasarim, uzzied pirmais. Dievs ir pirmais, kurš mūs gaida, mīl un palīdz mums. Bez tam, Francisks uzsvēra, ka Dieva mīlestībai nav robežu, un atgādināja, ka apustulis Pāvils runā par Kristus neizdibināmo bagātību (sal. Ef 3, 8-12.14-19).

“Tā ir tāda mīlestība, ko nevaram izprast. Kristus mīlestība pārsniedz katru saprašanu. Tā pārsniedz visu. Tā ir tik liela! Kāds dzejnieks sacīja, ka Dieva mīlestība ir kā bezdibeņa jūra bez krastiem. Šī ir tā mīlestība, ko mums jāapzinās, mīlestība, ko mēs saņemam.”

Turpinot homīliju, pāvests norādīja, ka Dievs ir izcils pedagogs. Pravietis Osejs dara zināmu, kā Viņš atklāj savu mīlestību. Dievs to dara nevis ar spēku, bet ar lielu maigumu un labestību (sal. Os 11, 1.3-4.8c-9). Dievs pats kļūst mazs un tādējādi palīdz mums apzināties savas mīlestības lielumu. Dievs sūta pasaulē savu Dēlu, kurš pazemināja sevi līdz pat nāvei pie krusta. Tas ir Dieva mīlestības noslēpums.

Kad Jēzus māca, kādai jābūt kristieša attieksmei, Viņš daudz nerunā. Viņš tikai iepazīstina mūs ar to pašu "slaveno protokolu" jeb ar dažu principu kopumu, saskaņā ar kuriem mēs tiksim tiesāti – turpināja Francisks. Tur netiek prasīts, ko mums domāt par Dievu, bet – kā īstenot Viņa mīlestību savā ikdienas dzīvē. Tur ir runa par to, vai esmu pabarojis izsalkušo, vai esmu iedevis padzerties izslāpušajam, vai esmu apmeklējis slimnieku un ieslodzīto. "Tieši žēlsirdības darbi ir mīlestības ceļš, ko Jēzus mums nemitīgi atklāj", uzsvēra pāvests.

Homīlijas noslēgumā viņš atgādināja, ka ir vajadzīgas nevis garas un skaistas runas par mīlestību, bet spēja iepriecināt Jēzu ar šiem jau pieminētajiem pavisam vienkāršajiem žestiem. Mūsu žēlsirdības darbi tuvākā labā ir Dieva mīlestības izpausmes turpinājums.

08 jūnijs 2018, 12:22
Lasīt visu >