Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 25.05.2018. Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 25.05.2018.  (Vatican Media)

Laulāto dzīves skaistums slēpjas līdzībā ar Dievu

Laulātā pāra un ģimenes dzīve nav, protams, pasargāta no grūtībām, bet pievērsīsim uzmanību laulības skaistumam – norādīja pāvests 25. maija rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš atgādināja, ka ticības dzīve neaprobežojas ar "drīkst" vai "nedrīkst".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Franciska svinētajā Euharistijā, Vatikāna viesu nama kapelā, ceturtdien piedalījās septiņi pāri, kuri šogad svin zelta un sudraba kāzas. Svētais tēvs uzsvēra, ka mīlestība ir iespējama. Un ja mīlestība pastāv, tad laulātie, neskatoties uz dažādām dzīves grūtībām, var iet, iemīlējušies, cauri visai dzīvei.

Drīkst vai nedrīkst

Šodienas Evaņģēlijā lasām, ka farizeji, kārdinādami Jēzu, uzdod Viņam jautājumu par laulības šķiršanu (sal. Mk 10, 1-12). Pāvests viņu jautājumu nodēvēja par "kazuistiku", tas ir, tādu jautājumu, kas aprobežojas ar "drīkst" vai "nedrīkst". Taču ticību un kristīgo dzīvi nevar ielikt "to darīt drīkst" un "to darīt nedrīkst" rāmjos – viņš atzina.

Pievērsīsim uzmanību laulības skaistumam

Farizeji grib zināt, vai vīrs drīkst vai nedrīkst šķirties no savas sievas. Jēzus, atbildot viņiem, iet daudz tālāk. Viņš pievēršas radīšanas brīdim un runā par laulību, kas, iespējams, ir skaistākais no visa tā, ko Dievs vispār radīja. "Bet pasaules iesākumā Dievs radīja viņus – vīrieti un sievieti. Tāpēc cilvēks atstās savu tēvu un māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa", lasām Marka evaņģēlijā. Pāvests atzina, ka tie ir ļoti iespaidīgi vārdi. Jēzus runā par vienu nešķiramu miesu. Tātad, Viņš atstāj pie malas šķiršanās problēmu un pievēršas pāra skaistumam. "Mums nevajadzētu apstāties pie 'drīkst' vai 'nedrīkst' šķirt laulību, kā to darīja farizeji", norādīja Francisks. "Reizēm, par lielu nožēlu, laulība nonāk strupceļā un, lai izvairītos no pasaules kara, labāk ir pašķirties", viņš atzina. "Taču tā ir liela skāde. Tāpēc apstāsimies pie tā, kas ir labs."

Vienmēr varam iet uz priekšu

“Tā ir taisnība, ka ir grūtības, ir problēmas ar bērniem vai paša pāra starpā, ir strīdi…, bet svarīgi, lai tiktu saglabāta viena miesa un mēģinātu visam tikt pāri. Tas ir ne tikai pašu laulāto sakraments, bet arī Baznīcas sakraments. Tas ir sakraments, kas piesaista uzmanību: 'Paskatieties, taču, mīlestība ir iespējama!' Pateicoties mīlestībai, laulātie var pat visu dzīvi nodzīvot, būdami iemīlējušies – gan priekos, gan bēdās, gan tad, kad ir problēmas ar bērniem, gan viņu pašu starpā. Svarīgi, lai tie vienmēr ietu uz priekšu – gan veselībā, gan slimībā. Tas ir skaistums.”

Pāvests pastāstīja, ka reiz satika pāri, kas svinēja laulības 60 gadu jubileju. Kad viņš tiem pajautāja, vai viņi ir laimīgi, tad abi saskatījās, viņu acis iemirdzējās no aizkustinājuma asarām un atbildēja pāvestam: "Mēs esam iemīlējušies".

Radīti pēc Dieva attēla un līdzības

Francisks atgādināja, ka vīrietis un sieviete ir radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Līdz ar to viņu laulība kļūst par Viņa atspulgu. Laulība ir klusa liecība visiem pārējiem. Tas ir ikdienas "sprediķis" citiem. Pāvests atzina, ka šī ziņa vairs netiek uzskatīta par ievērības cienīgu ziņu. Mediji par to tik pat kā nerunā. "Tas un tas laulātais pāris dzīvo kopā jau tik daudzus gadus…". Diemžēl, tā vairs nav ziņa.

Turpretī, ja kāds pāris ķildojas un šķiras, tad ziņa parādās pirmajās slejās. Šai sakarā Svētais tēvs vēlreiz atgādināja, ka reizēm nākas šķirties, lai izvairītos no lielāka ļaunuma, taču medijiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību nevis negatīvajam, bet pozitīvajam. Laulātie ir radīti pēc Dieva attēla un līdzības, un iekš tā pastāv laulības skaistums. Tā ir mūsu ziņa. Tā ir kristīgā vēsts.

Svarīgākais no visiem tikumiem ir pacietība

Pāvests atzina, ka laulības un ģimenes dzīve nav viegla. Šodienas pirmajā lasījumā (sal. Jk 5, 9-12), lasām par pacietību. Viņš norādīja, ka pacietība, iespējams, laulības dzīvē ir svarīgākais no visiem tikumiem. Francisks noslēdza homīliju, lūdzoties, lai Kungs palīdz Baznīcai un sabiedrībai aizvien labāk apzināties, ka laulība ir skaists iestādījums un ka laulātie ir radīti pēc paša Dieva attēla un līdzības.

25 maijs 2018, 14:24
Lasīt visu >