2018-05-14 Messa a santa Marta 2018-05-14 Messa a santa Marta   (Vatican Media)

Draudzība ar Jēzu ir mūsu "liktenis"

Pirmdienas, 14. maija, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests atgādināja, ka mēs esam aicināti dzīvot draudzībā ar Jēzu. Viņš ir uzticīgs draugs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks norādīja, ka draudzība ar Jēzus nav kaut kāda nejaušība. Mēs neesam to saņēmuši nejauši. Mēs esam aicināti būt un palikt par Jēzus draugiem. Savā ziņā tas ir mūsu "liktenis". Svētais tēvs šeit nodevās vārdu spēlei.

Šodienas pirmajā lasījumā ir runa par "lozi", ko itāļu valodā apzīmē ar vārdu "sorte". Taču vārdam "sorte" ir arī vēl viena nozīme, proti, "liktenis". Tāpēc viņš norādīja, ka draudzība ar Jēzu ir "izlozēta", tas ir, mēs to saņēmām kā "likteni". Visi kristieši ir saņēmuši šo dāvanu – pieeju Jēzus sirdij, draudzību ar Jēzu.

Jēzus ir mūsu uzticīgais draugs

Dievs paliek uzticīgs savai dāvanai pat tad, kad cilvēks Viņu noliedz. Mēs ar saviem grēkiem un kaprīzēm ne reizi vien attālināmies no Dieva, bet Viņš aizvien paliek uzticīgs draudzībai. Jēzus mūs nesauc par "kalpiem". Viņš mūs sauc par "draugiem". Pat Jūdam Viņš nesaka "lasies prom", bet pirms pašas nodošanas sauc viņu par "draugu". Šai sakarā pāvests uzsvēra:

“Jēzus ir mūsu draugs. Jūda brīvi izvēlējās sev jaunu likteni. Viņš attālinājās no Jēzus. Tā ir apostāzija – attālināšanās no Jēzus, kad Viņa draugs kļūst par ienaidnieku, vai kad draugs kļūst vienaldzīgs vai nodod savu draugu.”

Draugs dalās ar otru savos noslēpumos

Svētie Raksti vēstī, ka Jūdasa vietā tika izvēlēts Matejs. Īstenībā, viņš tika izlozēts, lai būtu par "Augšāmcelšanās liecinieku", par Dieva mīlestības dāvanas liecinieku. Draugs ir tas, kurš dalās ar otru savos noslēpumos – atgādināja Francisks. "Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, es jums darīju zināmu", saka Jēzus.

“Padomāsim par to – Viņš neatsakās no savas dāvanas, bet gaida mūs līdz pēdējam brīdim. Kad mēs sava vājuma dēļ no Viņa attālināmies, Viņš mūs visu laiku gaida un nemitējas to atkārtot: 'Draugs, es tevi gaidu. Draugs, ko tu gribi? Draugs, kāpēc tu mani nodod ar skūpstu?'”

Noslēgumā pāvests atgādināja, ka Jēzus ir uzticīgs draudzībai, un aicināja lūgt žēlastību būt spējīgiem palikt Viņa mīlestībā, palikt ar Viņu vienotiem draudzības saitēm, dzīvot draudzībā, ko saņēmām no Viņa dāvanā kā savu likteni.

14 maijs 2018, 13:29
Lasīt visu >