2018-05-04 Messa Santa Marta 2018-05-04 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Bīskapam ir jāsargā savi ticīgie no vilkiem

Piektdienas, 4. maija, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests vērsās ar aicinājumu pie bīskapiem, lai viņi ar savu klātbūtni sargātu ticīgos no "vilkiem" – no tiem, kuri mēģina viņus dezorientēt un novest maldu ceļos. Bīskapam pienākas glabāt ticību un stiprināt savu ganāmpulku ticībā.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Svētais tēvs mudināja Baznīcas ganus būt nomodā par viņiem uzticētajām avīm. Šodienas pirmajā lasījumā aprakstīts Antiohijas pirmo kristiešu kopienas smagais stāvoklis (sal. Apd. 15, 15, 22-31).

Kristieši tiek dezorientēti

"Mēs dzirdējām, ka daži no mums, kuriem mēs nebijām pavēlējuši, aizgāja un jūsos ienesa nemieru, ar vārdiem uztraukdami jūsu dvēseles", Antiohijas kristiešiem raksta Pēteris un pārējie apustuļi. Viņi apliecina, ka kopā ar Svēto Garu ir nolēmuši iesaistīties, lai labotu izveidojušos sarežģīto situāciju un atgrieztu šo ticīgo sirdīs mieru. Viņi sūta uz Antiohiju Pāvilu, Barnabu un pašu rakstīto vēstuli. To saņēmuši un izlasījuši, ticīgie "priecājās par mierinājumu". Pāvests paskaidroja, ka tie, kuri, apustuļu nesūtīti, bija aizgājuši uz Antiohiju, domādami, ka ir īsti teologi, patiesībā, dezorientēja tautu. Turpretī apustuļu un mūsdienu bīskapu uzdevums ir cilvēku stiprināšana ticībā.

Bīskaps ir nomodā pār saviem ticīgajiem

Francisks uzsvēra, ka bīskapam ir jāuzrauga un jāsargā savu ganāmpulku no vilkiem. Bīskapa dzīve ir cieši saistīta ar ticīgo dzīvi. Turklāt, viņš ne tikai uzrauga, bet – ir nomodā.

“Būt nomodā nozīmē iesaistīties ganāmpulka dzīvē. Jēzus labi atšķir īsto ganu no ierēdņa, no tā, kurš darbojas tikai peļņas dēļ un kuram nerūp, ka var atnākt vilks un kādu saplosīt. Īsts gans aizstāv katru atsevišķu avi un, ja kāda aizklīst, tad viņš dodas to meklēt. Viņš ir tik ļoti iesaistījies savu avju dzīvē, ka nepieļauj, lai kāda no viņām pazustu.”

Bīskaps ir līdzās saviem ļaudīm

Pāvests norādīja, ka bīskaps zina katras avs vārdu. Viņš ir līdzās katrai no viņām. Tauta to uzreiz redz. Svētais Gars dod ticīgajiem sava veida nojautu un tie uzreiz spēj pamanīt, ka tas un tas bīskaps ir īsts Baznīcas gans. Taču dažreiz mēdz gadīties, ka cilvēki saka, ka tas vai tas bīskaps ir labs, bet pietiekoši par viņiem nerūpējas, vienmēr ir aizņemts, steidzīgs, vienmēr kaut kur braukā apkārt, vai, kas ir vēl sliktāk, ir mazliet afērists, viņš nodarbojas ar lietām, kas nepiederas viņa misijai. Tauta redz, vai viņas gans ir ar to kopā un vai ir pār to nomodā – piebilda Svētais tēvs.

Homīlijas noslēgumā Francisks atgādināja, ka īsts bīskaps atdod par savām avīm savu dzīvību, un aicināja lūgties, lai Kungs mums dotu labus bīskapus, kuri prastu labi strādāt, būtu lūgšanas vīri un atrastos vienmēr savai tautai līdzās. 

Photogallery

Svētā Mise Vatikāna viesu namā
04 maijs 2018, 14:46
Lasīt visu >