Koreja: tiks atzīmēta zemniekiem veltīta svētdiena

“Bez rūpīgām pārdomām, kas vienotas ar izmaiņām mūsu ceļa gājumā, kā arī dzīves stila pārskatīšanā, nebūs drošs planētas liktenis,” raksta Korejas Bīskapu konferences pārstāvis Abots Blazio Hjundons Paks.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Gatavojoties zemniekiem veltītajai svētdienai, kas tiks atzīmēta 18. jūlijā, Vides un attīstības komisijas prezidents norāda, ka “cilvēces vislielākais izaicinājums būs sniegt atbilstošas atbildes uz klimatiskajām izmaiņām, tai pašā laikā veidojot atbildīgu sabiedrību.”

Lauksaimniecības darbu mehanizācija, ķīmisko vielu izmantošana un nemitīga konkurence nepalīdz. Tā vietā izskan aicinājums izmantot tradicionālās ražošanas tehnikas, vietējiem apstākļiem atbilstošus sējumus un sargāt bioloģisko daudzveidību.

Korejas Bīskapu konferences pārstāvis atzīmē, ka zemniekiem, diemžēl, ir jāpilda starptautisko kompāniju prasības un viņi paši ir kļuvuši nabadzīgāki. “Ir nepieciešama jauna kārtība,” saka Hjundons Paks. Viņš ierosina atjaunot dabisko cirkulāciju, ļaujot zemniekiem justies par daļu no laimīgas kopienas, kura rūpējas gan par sevis uzturēšanu, gan kopējā nama aizsardzību. Citējis pāvesta Franciska encikliku “Laudato si”, Korejas Bīskapu konferences Vides un attīstības komisijas prezidents cildina vietējās Baznīcas centienus, sākot no tā dēvētās “eko-izglītības”, kas jau ir sākusi nest augļus daudzās kopienās un draudzēs. Šādas izglītības mērķis ir atjaunot veselīgas attiecības starp ražotāju un patērētāju, rūpējoties par visu cilvēku veselību.

06 jūlijs 2021, 13:14