Svētā Gabriela svētnīca Itālijas Gran Sasso kalnos Svētā Gabriela svētnīca Itālijas Gran Sasso kalnos 

Itālija: vecvecāku godināšana Svētā Gabriela svētnīcā Teramo

Pāvests Francisks šogad ir ieviesis Pasaules Vecvecāku un Veco ļaužu dienas svinības. Turpmāk tās tiks atzīmētas svētdienā pirms Jaunavas Marijas vecāku – svēto Joahima un Annas dienas, kas Baznīcas kalendārā ierakstīta 26. jūlijā. Svētā Gabriela svētnīcā Teramo provincē Itālijā Vecvecāku un Veco ļaužu dienu šogad ir nolemts atzīmēt jau šosvētdien.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Pulksten 11 Teramo-Altri bīskaps Lorenco Leucci svinēs Svēto Misi, pēc kuras vecie ļaudis varēs iziet pa Svētajām durvīm, saņemot jubilejas gada atlaidas un palūgties pie XIX gadsimta pasionistu kongregācijas svētā Gabriela (San Gabriele dell’Addolorata) urnas.

Uz veco ļaužu jubilejas svinībām svētnīcā ieradīsies svētceļnieki, kas 40 kilometru attālumu uz šejieni mēros kājam no Notaresko. Svētceļojumu, kas notiks naktī, vadīs svētnīcas rektors, tēvs Dario Didžozia. Galamērķi paredzēts sasniegt rītausmā. Līdz ar to tiks atklāta lielo svētceļojumu sezona, kas uz Svētā Gabriela svētnīcu ved daudzus kājām gājējus, jo īpaši no Teramo, Peskaras un Akvilas novadiem.

Vecvecāku un Veco ļaužu jubileja pāvesta Franciska vārdiem runājot, ļaus svinēt “vecumdienu dāvanu” un atcerēties tos, kuri pirms mums un mūsu dēļ glabā un tālāk nodod dzīvību un ticību, mūsu vēsturisko atmiņu, tautu saknes, vienojošo gredzenu starp paaudzēm. Tas viss sastāda dārgu mantojumu, kuru nepieciešams rūpīgi kopt un glabāt.

Šī gada 30. janvārī, pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests atgādināja, cik svarīgi ir, lai vecvecāki tiktos ar mazbērniem un mazbērni ar vecvecākiem, jo, kā saka pravieties Joēls, vecvecāki sapņo savu mazbērnu priekšā un jaunieši, smeļoties no viņiem spēkus, varēs iet uz priekšu, varēs pravietot.

17 jūlijs 2021, 16:27