Latvijas pilnvarotā vēstniece pie Svētā Krēsla Elita Kuzma Latvijas pilnvarotā vēstniece pie Svētā Krēsla Elita Kuzma 

Elita Kuzma par Latvijas un Svētā Krēsla attiecībām

Kas vieno Latviju ar Svēto Krēslu, kāda bija Svētā Krēsla loma Latvijas valsts valstiskuma veidošanas laikā un šodien, kāda ir Latvijas vieta mūsdienu Eiropā – šos un citus jautājumus intervijā Vatican News aplūkoja Latvijas pilnvarotā vēstniece pie Svētā Krēsla Elita Kuzma.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētdien, 9. maijā, ar Euharistiju Svētā Jāna Laterāna bazilikā, Romā, sākas Eiropas Savienības un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību pastāvēšanas 50. gadadienas svinības. Kā jau ziņots, Latvija atzīmē starptautiskās de iure atzīšanas un diplomātisko attiecību starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu nodibināšanas simtgadi. Šajā sakarā ir paredzēti dažādi nozīmīgi pasākumi – sakrālās mūzikas koncerts Santi Quattro Coronati bazilikā 9. maijā un grāmatas “100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā. Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu” atvēršana LUMSA Universitātē 10. maijā. Šajā sakarā Elita Kuzma uzsvēra, ka vēstījums, ko Latvija grib sniegt, ir šo attiecību vēsturiski svarīgā nozīme. Tās ir tik būtiskas, ka būtu labi, ja par tām uzzinātu pēc iespējas plašāka sabiedrība un īpaši jaunā paaudze.

Viņa atgādināja, ka Svētais Krēsls atbalstīja Latviju, jau sākot no valsts valstiskuma veidošanas, un nekad neatzina tās okupāciju un pretlikumīgo iekļaušanu PSRS sastāvā.

Latvijas pilnvarotā vēstniece pie Svētā Krēsla norādīja arī uz abu pāvestu vizīšu Latvijā lielo nozīmi. Gan svētā Jāņa Pāvila II, gan arī Franciska apmeklējums bija svarīgs ne tikai katoliskajai Baznīcai, bet arī citām kristīgajām konfesijām un visai sabiedrībai.

Jānis Pāvils II, izkāpis no lidmašīnas, skūpstīja Latvijas zemi. “Es domāju”, sacīja Kuzma, “ka tas bija sava veida iedrošinājums, ka Rietumi, sabiedrotie mūs aizstāvēs. Tomēr darbs, kas stāv priekšā, būs jāizdara mums pašiem, un tas nebūs viegls”. Francisks, savukārt, atgādināja, ka brīvība ir jāaizstāv un jāizcīna katru dienu no jauna, un tā ir ļoti liela atbildība. Un tas attiecas uz pašreizējo Latvijas attīstību un arī vietu Eiropā, kur nu jau mēs varam būt ne tikai daļa no saņēmējiem, bet arī daļa no tiem, kas dod. Elita Kuzma minēja draudzīgās ekumeniskās attiecības kristīgo konfesiju starpā, sabiedrības integrāciju un solidaritāti, ar ko Latvija var lepoties un rādīt piemēru citām tautām, kā arī norādīja uz multilaterālismu, demokrātiju, likuma varu, starptautisko tiesību nozīmi un ilgtspējīgu un videi draudzīgu attīstību. Tās ir pāvesta Franciska divās pēdējās enciklikās Laudato si’ un Fratelli tutti izceltās prioritātes un tās ir arī Latvijas prioritātes.

Grāmatas “100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā. Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu” vāku rotā Apustuliskās Pils un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas ēka. Zem ministrijas ēkas frontona bija iecirsti vārdi “Concordia res parvae crescunt”, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē Vienprātībā mazas lietas zeļ. Tie ir tikuši tulkoti arī šādi: Vienprātībā mazas valstis zeļ. Komentējot šo uzrakstu, Latvijas vēstniece pie Svētā Krēsla Elita Kuzma atzina, ka mazas lietas pārvēršas lielās, kad mazās valstis sadarbojas savā starpā.

09 maijs 2021, 10:30