Apustuliskais nuncijs Kenijā Huberts van Megens studentu vidū Apustuliskais nuncijs Kenijā Huberts van Megens studentu vidū 

Kenija: dāvinājums Austrumāfrikas Katoļu universitātei

Ap 100 grāmatu un naudas summu, kas nepieciešama akadēmisko kursu un administrācijas digitalizācijai, ir saņēmusi Austrumāfrikas Katoļu universitāte Nairobi, Kenijā. Dāvanu ir pasniedzis apustuliskais nuncijs Huberts van Megens.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Izsakot pateicību, universitātes vicekanclers, tēvs Stīvens Mbugua Ngari atzīmēja, ka saņemtais dāvinājums liecina par pāvesta un universālās Baznīcas uzmanību pret katolisko izglītību un identitāti.

Grāmatas, ko saņēmusi Austrumāfrikas Katoļu universitāte, skar teoloģijas, Baznīcas tiesību, starptautisko attiecību, ekonomikas, izglītības, liturģijas un vides aizsardzības jomas. “Tās būs derīgas mūsu studentiem gan pētnieciskajam darbam, gan arī kā vispārizglītojoši kultūras teksti, jo tajos ietverti vēsturiski un mūsdienu jautājumi,” saka universitātes vicekanclers. Savukārt, digitalizācijai paredzētie līdzekļi ļaus turpināt vēl pirms koronavīrusa pandēmijas iesākto procesu.

2020. gada nogalē universitāte Nairobi ir atsākusi mācību procesu, kas bija apstādināts kopš marta mēneša. Tiesa, mācības tiek atsāktas pakāpeniski, ievērojot sanitārās drošības normas. Paralēli universitātes apmeklējumam, vairāki kursi joprojām notiek attālināti.

Austrumāfrikas Katoļu universitāte ir dibināta 1984. gadā kā Augstākā Teoloģijas skola. 1985. gadā apustuliskās vizītes laikā Kenijā to iesvētīja pāvests Jānis Pāvils II. Universitātes statusā skola tika paaugstināta 1992. gadā. Gadu gaitā Teoloģijas fakultātei ir pievienotas vēl 10 citas fakultātes un institūti. To skaitā ir Sociālo zinātņu, Ekonomikas un tirdzniecības, Uzņēmumu ekonomikas fakultātes, Baznīcas tiesību institūts, Sociālā taisnīguma un Ētikas centrs. Pēdējais izveidots 2003. gadā ar mērķi attīstīt zināšanas par Baznīcas Sociālo mācību. Kā lasām centra portālā, tā uzdevums ir “veicināt zinātniskos pētījumus un kalpojumu sabiedrībai, sagatavojot morāli integrālus līderus, kuri iedvesmojas no Katoliskās Baznīcas intelektuālās tradīcijas”.

08 janvāris 2021, 16:30