Šveice: notiks referendums par multinacionālo korporāciju atbildību

Kinšasas arhibīskaps no Kongo Demokrātiskās Republikas, kardināls Fridolins Ambongo Besungu pauž atbalstu Šveices tautas referendumam “Atbildīgas multinacionālās korporācijas”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Referendums notiks 29. novembrī un tā mērķis ir ieviest stingrākus noteikumus, lai panāktu korporāciju respektu pret cilvēktiesībām un vidi. Bez tam, uzņēmumiem būs jāpieņem atbilstoši mēri iespējamo pārkāpumu gadījumos. Piedāvājums paredz, lai korporācijas tiesātu Šveices tiesa saskaņā ar šīs valsts likumiem.

Kardināls Ambongo, kurš atzinīgi novērtē šveiciešu iniciatīvu, stāsta, ka viņa paša zeme, Kongo Demokrātiskā Republika, ir viena no dabasresursiem visbagātākajām zemēm Āfrikā. Un tomēr, neraugoties uz šo izejvielu krājumiem, tauta dzīvo nabadzībā. Tā vietā, lai veicinātu Kongo izaugsmi, dabasresursi šeit ir pārvēsti par konfliktu iemeslu. Kinšasas arhibīskaps un Kongo Demokrātiskās Republikas Bīskapu konferences prezidents norāda, ka multinacionālās korporācijas var kļūt par nozīmīgu attīstības faktoru, ja tās respektē cilvēktiesības un vides aizsardzības nosacījumus, pretējā gadījumā tās var nest vienīgi postu vietējām tautām.

Kardināls Ambongo stāsta, ka viņš vairākkārt ir nosodījis negodīgu dabasresursu izmantošanu, tai skaitā no Šveices kompāniju puses, taču, neraugoties uz visiem apsolījumiem, situācija nav mainījusies. Turpinās ne tikai pārmērīga derīgo izrakteņu ekspluatācija, bet arī vides piesārņošana, tiek aizšķērsota pieeja ūdenim, izpostīti mājokļi un vietējie iedzīvotāji ir kļuvuši par vardarbības upuriem.

Kinšasas arhidiecēzes vadītājs izsaka nosodījumu arī Kongo Demokrātiskās Republikas autoritātēm par to, ka tās nepiemēro atbilstošus likumus ārvalstu kompānijām, kas darbojas valsts teritorijā.

24 novembris 2020, 16:33