Čehija: "baltie brāļi" gatavojas atzīmēt ordeņa 900 gadu jubileju

Novembra beigās 900 gadi aprit premonstratiešu regulārkanoniķu ordenim. Pieci no šī ordeņa klosteriem atrodas Čehijā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Premonstratieši tiek saukti arī par “baltajiem brāļiem” habita krāsas dēļ, kā arī par norbertiešiem ordeņa dibinātāja, svētā Norberta vārdā. Svētais Norberts ir dzimis Reinas apgabalā Vācijā, bet apbedīts Strahovas bazilikā Prāgā.

1121. gadā Norberts kopā ar dažiem biedriem iestājās Svētā Augustīna ordenī, kur salika svētsolījumus. Kā stāsta tēvs Ambrožs Šamals,  tikai pēc 25 gadiem ordeni iepazina Bohēmijā un Morāvijā. Premonstratieši arī šodien nepieder pie vispazīstamākajiem ordeņiem pasaulē, taču  “baltie brāļi” joprojām darbojas Čehijā.

Premonstratiešu ordeņa pamatā ir augustīniešu regula, tai skaitā askētisks dzīves stils, garīga rakstura kalpošana ticīgajiem, žēlsirdības darbi, devums izglītības un zinātnes attīstībā. “Mūsu dzīves kodols ir Baznīcas pirmsākumiem raksturīgais trijstūris – communio, contemplatio, actio, proti, kopība, kontemplācija, darbība,” stāsta abats Daniels Janačeks.

Kā jau teikts, premonstratiešu brāļi nēsā baltu apģērbu, kas sastāv no tunikas, skapulāra ap pleciem un no virvjveidīgas jostas, ko sauc par “cingulum”. Pēc iestāšanās klosterī, katrs brālis saņem ordeņa vārdu.

Premonstratiešu dzīves moto ir: “Ad omne opus bonum parati”, kas nozīmē gatavību visāda veida darbam. Ordeņa emblēmā attēloti divi sakrustoti, ar lilijām apvīti zelta, vai sudraba gana spieķi uz zila vairoga.

Pagātnē Čehijas teritorijā atradās 8 vīriešu un 4 sieviešu premonstratiešu klosteri. Šodien aktīvi ir 4 vīriešu klosteri – viens no tiem 1143. gadā dibinātais klosteris Strahovā, otrs 1149. gadā Želivā, trešais 1193. gadā Teplā un ceturtais 1641. gadā Nova Rišē. Joprojām darbojas arī viens sieviešu premonstratiešu klosteris. Tas ir dibināts 1144. gadā Doksanī. 1902. gadā Svjati Kopečekā netālu no Olomoucas tika nodibināta arī Premonstratiešu māsu kongregācija.

19 novembris 2020, 16:20